Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhạc Việt cổ truyền

DAN TRANH trên youtube.com

Dàn Tranh do Nguyên Thanh Thuy (Viet Nam), Kim Yên (Viet Nam) , Vo Vân Anh (My) , Dinh Vu (Na Uy) trinh bày trên youtube.com

 

Dan Tranh performance (No. VA)
http://youtube.com/watch?v=O18CCfyGKaU


Beauty Plays Traditional Vietnamese Music (two) Thanh Thuy
http://youtube.com/watch?v=X-y8NV3KA9w&mode=related&search=


Beauty Plays Traditional Vietnamese Music Thanh Thuy
http://youtube.com/watch?v=oNhgCUk0LEA&mode=related&search=


Kim Yen - Doc Tau Chim Quyen
http://youtube.com/watch?v=5TN_059Qm5s&mode=related&search=Van-Anh Vo plays Dan Tranh with the Japanese piece SAKURA in USA (2007)
http://youtube.com/watch?v=By_k0YVvpBY&mode=related&search=tet 2007 Bergen, Dan Tranh by Dinh Vu with the piece composed by Dinh Tuan
http://youtube.com/watch?v=GJJ31LrIlHw&mode=related&search=

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23523596