Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Hat dông song thanh

Phim Video Hát đồng song thanh trên youtube.com

 Một số phim videos về hát   đồng song thanh trên youtube.com trong đó David Hykes, Thomas Clements, Yatkha, và Altai Khair Khan

 

 

 

Amazing Grace using throat singing overtones

 

http://www.youtube.com/watch?v=kFWYSW4vfcA&mode=related&search=

 

harmonic singing 01 1/2

 

http://www.youtube.com/watch?v=gRGvlniz00g&mode=related&search=

 

 

harmonic singing 01 2/2

 

http://www.youtube.com/watch?v=gGcetshIgPQ&mode=related&search=

 

 

Canto difonico - Overtone singing INTRODUCTION Thomas Clements

http://www.youtube.com/watch?v=l1HL1kpwPUI&mode=related&search=

 

Tuvan Throat Singing

 

http://www.youtube.com/watch?v=DY1pcEtHI_w&mode=related&search=

 

 

Altai Kai Throat Singing

 

http://www.youtube.com/watch?v=JbSczKB03Ts&mode=related&search=

 

 

Mongolian overtone singing (by Altai KhairKhan)

 

http://www.youtube.com/watch?v=-g7IFUFQ-N8&mode=related&search=

 

Spectral Path, by David Hykes, with Bruno Caillat, zarb

 

http://www.youtube.com/watch?v=4j1wmleD1eU&mode=related&search=

 

 

Yat-Kha -live-

 

http://www.youtube.com/watch?v=0ReSlH9RBUQ&mode=related&search=

 

Yat-kha live

 

http://www.youtube.com/watch?v=Z5FqWPeDZM8&mode=related&search=

 

 

 

Yat-kha playing In-A-Gadda-Da-Vida

 

http://www.youtube.com/watch?v=LXCvjlfuEiM&mode=related&search=

 

 

Spectral Path

 

http://www.youtube.com/watch?v=-eS1PnrRB3A&mode=related&search=

 

 

 

 

 

Harmonic Opening David Hykes

 

http://www.youtube.com/watch?v=0Jl9v07zFno&mode=related&search=

 

Harmonic Opening D.Hykes

 http://www.youtube.com/watch?v=X03ZJ6eLQzU&mode=related&search=ù

 

 

Throat Singing Virtuosity

 

http://www.youtube.com/watch?v=jJ2OWQfCFiA

 

 

Heart Sutra Chanting

 

http://www.youtube.com/watch?v=TbE5HtqU7us&mode=related&search=

 

 

Nam Myoho Renge Kyo - Ancient Chants, Blissful Grooves

 

http://www.youtube.com/watch?v=9Sqrtj9p7ZU&mode=related&search=

 

 

 

 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23523565