Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » BLOG

Buổi trình diễn Trần Quang Hải / Bạch Yến trong dịp ra mắt sách và CD của Bạch Yến

 

Buổi trình diễn Trần Quang Hải & Bạch Yến tại Centre Mandapa 07 /10/2007 / Spectacle assuré par Tran Quang Hai & Bach Yen
Aug 2, '07 2:36 AM
for everyone

                                      Để mừng 50 Năm Ca Sĩ
                                      Trần Quang Hải & Bạch Yến
                                       sẽ có buổi trình diễn tại


CENTRE MANDAPA
6 rue Wurtz
75013 Paris
Ngày Chủ Nhựt 07 tháng 10 năm 2007
lúc 14giờ30
Métro : Glacière đường (ligne) 6

Mọi liên lạc xin gọi về
01 45 69 55 77
06 66 93 06 79
hay email : bachyenh@gmail.com

Pour célébrer les 50 ans de carrière de Bach Yên, un spectacle sera proposé par Tran Quang Hai & Bach Yên avec l'accompagnement au piano par Jean Louis Beydon à l'adresse suivante:
CENTRE MANDAPA
6 rue du Wurtz
75013 Paris
le Dimanche 7 Octobre 2007
à 14h30
Metro: GLACIERE (ligne 6)

A contacter :
01 45 69 55 77
06 66 93 06 79
par email : bachyenh@gmail.com


 

http://tranquanghai.multiply.com/journal/item/52

 

 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23343166