Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Bach Yên

Bach Yên on Youtube.com

Bach Yên's performances in the USA in 2006 and 2007

Bach Yên sings « C’est Toi » (2006, Cali, USA)
http://youtube.com/watch?v=XhzhOvlrb2k

Bach Yên & Dêm Dông (2007, Cali, USA)
http://youtube.com/watch?v=P8jgh5qN6CY

Bach Yên & Hoang Oanh : Qua câu gio bay (2006, Cali, USA)
http://youtube.com/watch?v=zEmyBJZ_MCs

 

Bach Yên & Thanh Lan sing medley (2006, Cali, USA)
http://youtube.com/watch?v=hTnbOwMu5Lw

Hoang Oanh : Khuc Ca ngay mua (2006, Cali, USA)
http://youtube.com/watch?v=MmTDTA5an9s


Hoang Oanh & Bach Yên : Talk show (2006, Cali, USA)
http://youtube.com/watch?v=MmTDTA5an9s


Bach Yên sings « Besame Mucho » (2007, USA)
http://youtube.com/watch?v=xpgxcwDqYxU

Bach Yên sings « Malaguena Salerosa » (2007, Cali, USA)
http://youtube.com/watch?v=sYUfhyiKMjQ

Bach Yên dances and sings (2006, Cali, USA)
http://youtube.com/watch?v=i0hv-dcB7kg

Bach Yên & Hoang Oanh sing « Qua câu gio bay » (2006, Cali, USA)
http://youtube.com/watch?v=15_TxmYn510

Bach Yên & Hoang Oanh declaim a poem (2006, Cali, USA)
http://youtube.com/watch?v=l2X0VZtzPrc


Bach Yên sings « Buôn oi chào mi » (2006, Cali, USA)
http://youtube.com/watch?v=ctcxShAOCkE

Bach Yên & Hoàng Oanh sing « Ru con » (2006, Cali, USA)
http://youtube.com/watch?v=U7hIJDN7CvU

Bach Yên sings « Ghen » (2006, Cali, USA)
http://youtube.com/watch?v=tJc3ZMp7TEw

Bach Yên sings « Buôn oi chào mi » (2006, Cali, USA)
http://youtube.com/watch?v=iv4g280WaSs

Bach Yên sings "Ghen" in Paris by night 93 (2008)
http://younhac.com/forum/showthread.php?t=10518 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23340747