Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Hat dông song thanh

HUUN HUUR TU on youtube.com

PHIM vê nhom HUUN HUUR TU trinh dien khap thê gioi (My, Duc, Nga, Phap, Crete) tren youtube.com .

Lament of the Igil,

Kaigal-ool Khovalyg of Huun-Huur-Tu (2006, Tuva, recorded in USA)

http://youtube.com/watch?v=opHx1NZMp1g


Overtone Orchestra: Improv with Hang and Singing Bowls (2006, USA)
http://youtube.com/watch?v=wQiKXSRUqcg


WOMAD Taranaki 2007 - Huun Huur Tu workshop (1 of 3) (2007)
http://youtube.com/watch?v=JNLz3ApFgKk


WOMAD Taranaki 2007 - Huun Huur Tu workshop (2 of 3) (2007)
http://youtube.com/watch?v=p0cg7_N7Fcs


WOMAD Taranaki 2007 - Huun Huur Tu workshop (3 of 3) (2007)
http://youtube.com/watch?v=YreSrCJSxvI&mode=related&search=


Ross Daly with Huun Huur Tu and The Trio Chemirani (2003, Crete)
http://youtube.com/watch?v=gCO3q6gur-Q&mode=related&search=


Psarogiorgis & Huun Huur Tu (2003, Crete)
http://youtube.com/watch?v=MNmN76ZjZf0&mode=related&search=


Huun Huur Tu - Muenchen 2002 (2002, Munchen,Germany)
http://youtube.com/watch?v=NuqiOMdoP2c&mode=related&search=
Huun Huur Tu. Berkeley. 2001 (2001, Berkeley, USA°
http://youtube.com/watch?v=h2DxJMuftBI&mode=related&search=Huun Huur Tu at Philadelphia Folk Festival, August 2006-2 (2006, USA)
http://youtube.com/watch?v=DtnMmYx0vLU&mode=related&search=


Huun Huur Tu at Philadelphia Folk Festival, Aug 2006-1 (2006, USA)
http://youtube.com/watch?v=bVkJ1Bf-QzU&mode=related&search=


Huun Huur Tu at Philadelphia Folk Festival, August 2006 (2006, USA)
http://youtube.com/watch?v=DtnMmYx0vLU&mode=related&search=


Huun Huur Tu at Philadelphia Folk Festival, August 2006 (2006, USA)
http://youtube.com/watch?v=GXNrs1dS94U&mode=related&search=


Huun Huur Tu - Live in Lorsch (Germany) 26.06.2006 (2006, Germany)
http://youtube.com/watch?v=l9-LZ188NPY&mode=related&search=


Huun-Huur-Tu Greekspot
http://youtube.com/watch?v=qjiJP1_C2BA&mode=related&search=


Mountain Tale (2004, Moscow, Russia)
Moscow Art Trio with Angelite & Huun-Huur-Tu 11. May 2004 Konzert
http://youtube.com/watch?v=gbUJy9_n9Hs&mode=related&search=kennysia.com: Huun Huur Tu
http://youtube.com/watch?v=WWnlKbOQuig


Huun Huur Tu live in France (France, 2003)
"Les nuits atypiques de Langon"
http://youtube.com/watch?v=ZKO1SVcj4xg


 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23523507