Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhạc mới

Jason Gibbs : Hà Nội “rock” như thế nào? Lối vào Rock’n’Roll ở Việt Nam, phân 3

Jason Gibbs : Hà Nội “rock” như thế nào? Lối vào Rock’n’Roll ở Việt Nam, phân 3
Tham khảo:
An Trung.

1988. “Liên hoan ca khúc chính trị 1988,” Tuổi Trẻ (24 tháng 11), 4.
Belz, Carl.
1972. The Story of Rock. [Câu chuyện về Rock] New York: Oxford University Press.
Berger, Harris M.
1999. Metal, rock, and jazz: perception and the phenomenology of musical experience. [Metal, rock và jazz: nhận thức và hiện tượng học của kinh nghiệm âm nhạc] Hanover: NH: University Press of New England.
Bùi Dũng.
2005. “Thấy gì, khi Small Fire "Ngược dòng"...?” Tuổi Trẻ Online (7 tháng 12).
Connell, John and Chris Gibson.
2003. Sound Tracks: Popular Music, Identity and Place. [Những âm tuyến: Nhạc phổ thông, bản sắc và khu vực] New York: Routledge.
Ellul, Jacques.
1965. Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes. [Tuyên truyền: Sự hình thành thái độ con người] New York: Vintage Books.
Emerson, Gloria.
1971. “G.I.'s and Vietnamese Youth: Sharing at Rock Festival,” [Lính GI và thanh niên Việt Nam: Chia sẻ tại Rock Festival] New York Times (May 30), 3.
García Márquez, Gabriel.
1980. “The Vietnam Wars: Fight to Reclaim a Devastated Country, Vietnam Faces a Hostile China and the Threat of a Defeated Enemy Within its Borders,” [Chiến tranh Việt Nam: Đấu tranh để phục hồi đất nước bị tàn phá, Việt Nam đối mặt với Trung Quốc thù địch và mối đe doạ của kẻ thù bại trận nơi biên giới]
Gregory Rabassa dịch. Rolling Stone (May 29), 43-6.
Gibbs, Jason.
1997. “Reform and Tradition in Early Vietnamese Popular Song”, Nhạc Việt 6 (Fall), 5-35 [Cải cách và truyền thống trong tân nhạc thời kì đầu Việt Nam, Nguyễn Trương Quý dịch, www.talawas.org]
2003-4. “The West's Songs, Our Songs: The Introduction of Western Popular Song in Vietnam before 1940”, Asian Music vol. 35, no. 1 (Fall/Winter), 57-83. [Bài Tây, bài Ta: Khúc dạo đầu và chuyển thể của ca khúc phổ thông Tây phương ở Việt Nam trước 1940, Nguyễn Trương Quý dịch, www.talawas.org]
2005. “Điệu Rumba trên dòng Cửu Long: Bolero - một dạng ca khúc phổ thông Việt Nam”, Nguyễn Trương Quý dịch. talawas (22-9).
2006a. “Những biểu tượng của cuộc chiến tranh chống Mĩ trong ca khúc Việt Nam sau 1975”, Nguyễn Trương Quý dịch, talawas (21-2).
2006b. “Trần Tiến: Người hát rong của thời Đổi mới”, Nguyễn Trương Quý dịch, talawas (6-6).
Grossberg, Lawrence.
1984. “Another Boring Day in Paradise: Rock and Roll and the Empowerment of Everyday Life,” [Một ngày buồn chán khác nơi thiên đàng: Rock and Roll và quyền năng của đời thường nhật] Popular Music 4, 225-258.
Hamm, Charles.
1995. Putting popular music in its place. [Hãy đặt nhạc phổ thông vào đúng chỗ của nó] Cambridge: Cambridge University Press.
Hiền Đức.
2000. “Nhạc Trần Tiến – những ngẫu hứng từ dân ca,” Nhân Dân điện tử (13-5).
http://www.nhandan.org/vn/vietnamese/20000513/bai-vh10.html. Bài gốc in trên Thế giới mới.
Hữu Trịnh.
2005. “Khởi nguồn của nhạc trẻ Sài Gòn sau 1975”, Giai Điệu Xanh website
(14 tháng 4)
James, David.
1989. “The Vietnam War and American Music,” [Chiến tranh Việt Nam và nhạc Mĩ] Social Text 23 (Autumn-Winter), 122-143.
Khánh Băng.
1968. “Người lính chung tình,” Saigon: Tác giả xuất bản.
Kimdung.
2002. "Phóng sự: Rock Hà Nội 10 năm nhìn lại 1 chặng đường: Chương 2 : The Wall - khi thời thế tạo anh hùng." Rockvn.com (3-10-2002) www.rockvn.com.
Kolko, Gabriel.
1997. Vietnam: Anatomy of the Peace. [Việt Nam: Giải phẫu hoà bình] New York: Routledge, 1997.
Le Tuan Hung
1998. Đàn Tranh Music of Vietnam: Traditions and Innovations. [Âm nhạc Đàn Tranh Việt Nam: Truyền thống và Sáng tạo] Melbourne: Australia Asia Foundation.
Lê Việt Trường.
2005. "Rock Việt - cái nhìn của người trong cuộc", Tiền Phong online (12 tháng 11)
Luong, Hy V.
2006. "Structure, Practice, and History: Contemporary Anthropoligical Research on
Vietnam," [Cấu trúc, Thực tế và Lịch sử: Nghiên cứu nhân loại học đương đại về Việt nam] Journal of Vietnamese Studies 1 / 1-2 (February/August), 371-409.
Marlow, Tom.
1970. "Yea, We're The CBC Band and We'd Like to Turn You On. We Got a Little Peace Message, Like, Straight from Saigon. Waaaaaaah yeaaa!," [Đây, chúng tôi là ban CBC và chúng tôi muốn làm bạn dậy hứng. Chúng tôi có một thông điệp hoà bình nho nhỏ, điều yêu thích, thẳng từ Sài Gòn!] Rolling Stone (Nov. 26), 28.
Martin, Linda and Kerry Segrave.
1988. Anti-Rock: The Opposition to Rock'n'roll. [Chống lại Rock: Sự đối lập với Rock’n’Roll] Hamden, CN: Archon Books.
Nguyễn Thụy Kha.
2006. “Người đi săn tìm Rock Việt,” Báo Ảnh Việt Nam online (tháng 3)
Nguyên Văn. 2006.
Rực lửa rock Sài GònThanh Niên online (12 tháng 3)
Palmer, Robert.
1978. “When is it Rock and When Rock’n’Roll? A Critic Ventures an Answer,” [Khi nào Rock và khi nào thì Rock’n’Roll? Một nhà phê bình mạo muội đưa ra một câu trả lời] New York Times (August 6), D14.
Pattison, Robert.
1987. The Triumph of Vulgarity: Rock Music in the Mirror of Romanticism. [Chiến thắng của sự dung tục: Nhạc rock trong phản chiếu của chủ nghĩa lãng mạn] New York: Oxford University Press.
Phạm Duy.
1991. Hồi ký: Thời phân chia Quốc Cộng. Midway City, Cal.: PDC Musical
Productions.
Phạm Vũ.
2004. “14 năm đòi xóa tội ‘giết con’”, Tuổi Trẻ online (9 tháng 4)
Quản Trọng Dân, Nguyễn Thanh Đức.
1983. “‘The Rolling Stones’ hồi sinh nhưng thực chất không đổi,” Tuổi Trẻ Chủ Nhật (2-10), 9
Quốc Bảo.
2003. “Nhạc trẻ là...Giai Điệu Xanh (1 tháng 10)
Smith, Anthony D.
1999. Myths and Memories of the Nation. [Huyền thoại và hồi ức của dân tộc] Oxford: Oxford University Press.
Southerland, Daniel.
1976. “Blue Jeans in Hanoi,” [Quần bò ở Hà Nội] Christian Science Monitor (July 21), 2.
Stokes, Martin.
2003. “Globalization and the Politics of World Music,” [Toàn cầu hoá và tính chính trị của nhạc World Music] in Cultural Study of Music: A Critical Introduction, Martin Clayton, Trevor Herbert, Richard Middleton, eds. New York: Routledge.
Taylor, Philip.
2001. Fragments of the Present: Searching for Modernity in Vietnam’s South. [Những mảnh vỡ của hiện tại: Đi tìm cái hiện đại ở miền Nam Việt Nam] Honolulu: University of Hawaii Press.
Tran Quang Th.
1975. “Let’s Crack Down on These Depraved Hippies and Clean Them Up,” Saigon Giai Phong (July 7). [Hãy trừng trị bọn hippy đồi truỵ và quét sạch chúng] Bản dịch tiếng Anh trong kho dữ liệu Vietnam Virtual Archive. Item 2322601010 at the Texas Tech University Virtual Vietnam Archive
Thu Trang.
2004. “Nguyễn Cường: 'Âm nhạc đòi hỏi sự bản năng'”, VNExpress (3 tháng 4)
Thu Thủy
2006. “Ban nhạc rock có fan là... con nít,” Thể thao và Văn hóa (8 tháng 12), 40.
Trịnh Lâm Ngân [Trần Trịnh, Nhật Ngân].
1969. “Gặp nhau trên phố,” Saigon: Việt Nam Nhạc Tuyển.
Trường Kỳ.
2002. Một thời nhạc trẻ. Montreal: Tác giả xuất bản.
2005. “Thăng trầm nhạc trẻ dưới mắt nhà báo Trường Kỳ”, phỏng vấn của Nguyễn Minh, Giai Điệu Xanh (30-4)
Tùng Giang.
2005. Hồi kí nhạc sĩ Tùng Giang: Âm nhạc, tình yêu, tình bằng hữu. Westminster, CA: Thuý Nga.
Từ Huy.
1982. “Hãy đàn lên,” Tuổi Trẻ (8-5).
Vietnam Feature Service.
1969. Third Renaissance... Culture in Vietnam, [Sự phục hưng thứ ba… Văn hoá ở Việt Nam] TCB-U59 (January 1). Vietnam Virtual Archive. Item 2321817010 at the Texas Tech University Virtual Vietnam Archive
Weinstein, Deena.
1999. Heavy Metal: The Music and Its Culture. [Heavy Metal: Âm nhạc và văn hoá của nó] Boulder, CO: Da Capo Press.
Xuân Th.
1987. “Bàn chuyện ca khúc chính trị: Tài năng chưa đúng hướng,” Sài Gòn Giải Phóng (26 tháng 4), 1.
Y Vân.
1965. “Người yêu lí tưởng,” Saigon: Việt Nam Nhạc Tuyển.

Bản tiếng Việt © 2007 talawas


[1]Những lời chỉ trích nhạc rock của người cộng sản có chung giọng điệu với cảm giác bị sốc của người Mĩ mộ đạo đối với rock vào những năm 1950 (ví dụ, xem Martin và Segrave 1988, 48-55).
[2]Quốc Bảo (2003) kể tên một số nhạc sĩ từng chuyển mình từ đời sống hộp đêm Sài Gòn sang phong trào quần chúng của nhà nước.
[3]“Thế nào là ca khúc chính trị,” Tuổi Trẻ (24 tháng 3), 6.
[4]Tuy nhiên, trong một bài viết về Rolling Stones, các tác giả đã nhìn nhận sự “lập dị” của ban nhạc là một sự phản kháng bị động chống lại xã hội tư bản chủ nghĩa trong quá trình giãy chết của xã hội này (Quản Trọng Dân, Nguyễn Thanh Đức 1983).
[5] X. Th. 1987; An Trung 1988.
[6]Xem Tuổi Trẻ (Xuân 1984). Trong Gibbs 2006b, tôi đã bàn về một bài hát khác cũng kiểu này là “Thành phố trẻ” của Trần Tiến.
[7]Bức ảnh được lấy từ website tỉnh Bình Thuận. http://www.binhthuan.gov.vn/songanh/sokhcn/thamkhao/moi_truong/chuyen_de/9811/suutap/bst49_b.html
[8] Tôi đã viết về những bài này chi tiết hơn, xem Gibbs 2006a và Gibbs 2006b.
[9]Thậm chí khi chính quyền bắt đầu cho phép những bài hát khác sáng tác cùng thời được biểu diễn trở lại, riêng “Hãy ngước mặt nhìn đời” bị cấm vào ngày 15-10-1989 do Cục Âm nhạc và Múa; xem “Các bài hát được phép sử dụng, không được sử dụng,” Thanh Niên 12-11-1989.
[10]Thành đoàn Hà Nội và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là những tổ chức tham gia vào cái mà Ellul định danh là “tuyên truyền tích hợp” – tuyên truyền để tạo điều kiện cho việc “gắn chặt với luân lý và phép ứng xử của xã hội” (1965, 74-79).
[11]Một cuộc phỏng vấn với tay bass của nhóm Atmosphere cung cấp một hình ảnh rõ ràng về quan hệ giữa nhạc sĩ rock Việt Nam và các nhà quản lí văn hoá của chính quyền. Anh ta kể đến định kiến tiếp diễn của các quan chức văn hoá Việt Nam đối với nhạc rock (Lê Việt Trường 2005).
[12]Trong tiếng Việt, hoạt động này của chính quyền thường được gọi là “phòng chống tệ nạn xã hội” và thường cụ thể là chống lại nạn mãi dâm, phim ảnh khiêu dâm và ma tuý. Nó cũng trực tiếp nhắm đến những trào lưu ngoại lai không mong muốn trong quảng cáo và âm nhạc (Kolko 1997, 79).
[13]Xem “Ban nhạc The Wall trả lời phỏng vấn trực tuyến,” VNExpress (29-11-2002) http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2002/11/3B9C2E90/
[14]Bùi Dũng 2005.
[15]Phát thanh trên chương trình “Nốt nhạc thứ bảy” của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18-3-2006. Xem http://www.voh.com.vn/newssound/newssound.cfm?catid=5
[16]“Tranh dân gian ngày Tết,” Tổng cục Du lịch - Tin tức Du lịch trực tuyến (13 tháng 1 2006) http://www.vietnamtourism-info.com/cgi-bin/news/exec/view.cgi?archive=47&num=8194)
[17]“Đám cưới chuột” giành giải tháng 10-2006 trong cuộc thi Bài hát Việt của Đài THVN. Xem “Đám cưới chuột lên ngôi ‘quán quân’,” Bài hát Việt 2006. http://baihatviet.vtv.vn/Index.aspx?Page=ViewNews&ItemID=1151
[18]Phong cách của nhạc kích động là một trường hợp đáng quan tâm vì nhiều ca khúc phong cách này dùng chất liệu thang âm ngũ cung của cổ nhạc, làm cho nó có thể được xem như có “tính dân tộc. Do sự phục vụ của nó cho quân đội VNCH, loại nhạc này đã bị cấm ở Việt Nam từ năm 1975.
[19]SYG, một ban nhạc heavy metal ở bang Georgia, Mĩ có ba anh em người Việt là thành viên chủ chốt, đã tạo ra sự trộn lẫn giữa âm thanh cổ truyền VN với heavy metal. Cây guitar của họ có thể chơi các nhạc cụ truyền thống Việt Nam như đàn tranh (đàn thập lục), đàn cò và đàn bầu. Bản thu âm “Tragedy of Ratanasit” của họ được đánh bằng cách tương phản giữa tiếng gầm gừ mở đầu và phần đối lại rất bình yên khi những nhạc cụ truyền thống được thêm vào giữa bài hát. Xem http://www.myspace.com/vkoresyg
[20]Xem “Ban nhạc The Wall trả lời phỏng vấn trực tuyến,” VNExpress (29 tháng 11 2002) http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2002/11/3B9C2E90/
Nguồn: How Does Hanoi Rock? The Way to Rock and Roll in Vietnam, tham luận tại Hội thảo của Society for Ethnomusicology (Hội Nhạc dân tộc học), Honolulu, Hawaii, Mĩ, ngày 16.11.2006.

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23383967