Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhạc thiểu số

Hòa nhạc Baozoom với các bài hát dân tộc Dao

 TT - Từ hai năm nay, nhà soạn nhạc điện tử người Pháp Laurent Jeanneau, đồng thời là một DJ và nhà nghiên cứu về âm nhạc các dân tộc thiểu số, đã ghi lại các làn điệu của các dân tộc phía Bắc VN.

function onResponseClick() { showDialog('http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/MailTo.aspx?ArticleID=' + GetPostVariable("ArticleID", null), 350, 420) }

  Âm Nhạc
getTimeString('2007/03/18 01:24:00');Chủ Nhật, 18/03/2007, 01:24 (GMT+7)

Hòa nhạc Baozoom với các bài hát dân tộc Dao

TT - Từ hai năm nay, nhà soạn nhạc điện tử người Pháp Laurent Jeanneau, đồng thời là một DJ và nhà nghiên cứu về âm nhạc các dân tộc thiểu số, đã ghi lại các làn điệu của các dân tộc phía Bắc VN.

Cùng với Viện Goethe, ông mời hai ca sĩ từ bản Tà Phín ở Sa Pa là Li Man Mei và Li Ta Mei (ảnh) tới Hà Nội ra mắt buổi hòa nhạc đầu tiên ở thủ đô. Man Mei và Ta Mei sẽ hát trong tiếng đàn oboe (piem zat) của một nhạc sĩ người Dao.

Buổi hòa nhạc tại sân Viện Goethe lúc 19g30 chủ nhật, 18-3-2007.

NGUYỄN VĂN NINH

 

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=191750&ChannelID=58 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23343097