Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » BLOG

Sách và CD của Bạch Yến có thể mua ở đâu

 

 Sách "Tôi Đi và Sống" và CD "Đi với Tôi" của Bạch Yến vừa được phát hành , tháng 2, 2007Mar 8, '07 4:54 PM
for everyone
Quý vị muốn có
C.D.
Đi Với Tôi


Hồi Ký
của

Bạch Yến
Tôi Đi và Sống
Sự Nghiệp 50 Năm Ca Sĩ Tập 1
Xin liên lạc :
Tại HOA KỲ
TRẺ MAGAZINE
14772 Moran street
Westminster,Ca.92683
Cell. : (714) - 222-2129
Fax. : (714) - 379-0089
Tại Pháp
Bạch Yến
12 rue Gutenberg
94450 LIMEIL BREVANNES
FRANCE
Tel: 01 4569 5577
email: bachyen@gmail.com

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23343104