Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhạc thiểu số

"Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy nhạc cụ dân gian Ê Đê, M'Nông

"Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy nhạc cụ dân gian Ê Đê, M'Nông trong đời sống cộng đồng" là công trình nghiên cứu khoa học công phu từ năm 2004 đến nay của NSƯT Vũ Lân (Đắc Lắc) và một số cộng sự. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học, toàn diện nhất kể từ trước tới nay về các loại cụ dân gian của 2 tộc người Ê Đê, M'Nông; đồng thời đã làm nổi bật được những nét đặc trưng về khả năng phục hồi, phát triển các loại nhạc cụ này trong đời sống đương đại. Ngày 13.1, công trình đã được Hội đồng khoa học tỉnh Đắc Lắc nghiệm thu đánh giá cao... Đ.B.T

 

Ban VH

 http://www.laodong.com.vn/Home/vanhoa/2007/1/19672.laodong

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23343055