Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Dân tộc nhạc học

Trần Quang Hải : Âm nhạc có thể dùng để trị bịnh hay không ?Hỏi : Không biết nhạc có thể dùng để trị bịnh được hay không ? và trị bịnh gì ? Xin nhờ ban biên tập chuyển câu hỏi đến một chuyên gia về bộ môn này .

Đáp : Trong lĩnh vực âm nhạc có hai bô môn dùng âm nhạc để trị bịnh là : âm nhạc điều trị học (musicothérapie) tâm lý điều trị học (psychothérapie) . Cả hai bô môn này được phát triển từ vài mươi năm nay tại Pháp . Có thể học tại Paris và Montpellier tại trường đại học từ cử nhân tới tiến sĩ .
Lúc trước (cách đây 30 năm, vào khoảng thập niên 70), âm nhạc cổ điển tây phương (nhạc Mozart, Haydn, Bach, loại nhạc cổ điển êm dịu) dùng để trị bịnh an thần tại các nhà thương dưỡng trí viện (hôpital psychiatrique). Nhưng từ khi nhạc cổ truyền thế giới (musiques traditionnelles du monde) được phát triển ở Tây phương , và bộ môn dân tộc nhạc học (ethnomusicologie) được chánh thức giảng dạy ở cấp bực đại học, thì nhạc cổ truyền thế giới được đưa thể nghiệm vào môn âm nhạc điều trị học .

Trị bịnh thần kinh có hai cách :
1. Trị bịnh cá nhân : có nghĩa là bịnh nhân được trị riêng biệt . Muốn khám bịnh để biết phản ứng bịnh nhân, thì cho nghe một số loại nhạc (10 thí dụ đủ loại nhạc : cổ điển tây phương , cổ truyền thế giới, nhac pop, rock, techno, jazz) để xem phản ứng của bịnh nhân . Để bịnh nhân trong một phòng sơn màu xanh, rồi đỏ, vàng , trắng, đen, nói chung là đủ các loại màu để xem bịnh nhân phản ứng ra sao khi bên ngoài có màu sắc khác nhau dù là nghe một loại nhạc ở thời điểm khác nhau (mỗi ngày nghe một lần ở một phòng màu khác nhau) . Sau 10 ngày, thì mới cho một « toa thuốc » chỉ gồm có nhạc mà thôi . Thí dụ : 5 phúc nhạc Mozart buổi sáng, 4 phút nhạc jazz New Orleans sau khi ăn cơm, 5 phút nhạc techno lúc 4 giờ chiều, 5 phút đàn tranh Việt Nam độc tấu nhạc vui nhẹ theo điệu Bắc . Đó là trường hợp cá nhân .
2. Trị bịnh tâp thể : có nghĩa là một nhóm người bị bịnh thần kinh hoặc có thái độ thụ động (attitude passive) hay có thái đọ kích động (attitude active). Nếu người thụ động thì cho nhạc giựt gân bắt họ phải nhảy múa theo điệu nhạc hoặc múa máy tùy hứng chung với nhau . Nếu người kích động thì phải cho nghe nhạc thiệt giựt gân để cho họ nhảy múa điên cưổng theo điệu nhạc . Sau 15 phút nhảy múa thì họ sẽ mệt phờ người thì họ sẽ không cón sức lực để gây hấn, hung hăng . Sau đó cho họ nghe một loại nhạc thật êm dịu .
3. Có khi dạy họ thiền với một điệu đọc kinh Tây tạng hòa chung với cách thở nhẹ để tìm lại sự quân bình trong tâm hồn .
4. Có khi gặp người hung hăng thì cho họ tự do đập vào trống và các nhạc cụ gõ để họ tha hồ đập phá theo tiết tấu thay vì đập đồ đạc hay đánh người ta .
Những phương pháp này được áp dụng trong các dưỡng trí viện ở Âu Mỹ để giải quyết một phần nào những bịnh tâm thần của thời đại . Có những người chỉ bị quẫn trí nhẹ thôi như trường hợp những cán bộ cao cấp, luật sư, giáo sư gặp khó khăn trong nghề nghiệp rồi sanh ra quẫn trí , phải vào dưỡng trí viện để trị bịnh thần kinh nhẹ.

PHương pháp trị bịnh tâm thần đã được giới Tây phương ứng dụng trong cách tham thiền và dùng nhạc êm dịu (gọi là nhạc bay bổng – musique planante ; nhạc thiền – musique méditative ; nhạc xả hơi – musique relaxante ). Đối với tôi, những người theo phương pháp này là những người bị bịnh tâm thần thụ động , chỉ thích nghe nhạc để tìm lại sự bình thản trong tâm hồn. Họ không có bịnh nhưng có một vài vấn đề không giải quyết được nên tìm một ngưồn an ủi qua âm nhạc nhẹ thanh thoát .

Phương pháp hát đồng song thanh của tôi đã được áp dụng trong các trị bịnh tâm thần (khủng hoảng tinh thần, tánh nhút nhát, bịnh cà lăm, không dám phát biểu trước công chúng vì bị khớp, vv…) Hát đồng song thanh đã giúp cho người học hát có thêm nghị lực, không còn sợ sệt, lấy lại niềm tin, và làm giảm bớt bịnh cà lăm. Rất nhiều kịch sĩ học với tôi để cho giọng được mạnh hơn, một số nhà chính trị gia học hát đồng song thanh để tạo cho giọng nói của mình có bề dày (giọng nói mạnh hơn, nhiều bồi âm để thu hùt và chinh phục cử tri), những người hát sai không còn phải bị mặc cảm vì hát đồng song thanh không dựa vào cao độ cố định giúp cho họ lấy lại tự tin , vv…

Ngoài ra có những phương pháp khác dùng nhạc để tri bịnh như những phù thủy (chamane Tây bá lợi Á) dùng nhạc để giúp họ đi tới gặp thần thánh rồi trở về đất liền để giải đáp thắc mắc của bịnh nhân (trường hợp xứ Tuva, Mông Cổ, Yakutia, và nhiều sắc tộc ở cực Bắc Tây Bá lợi á) .
Ở Đông Nam Á thì có hiện tượng lên đồng . Nhạc không dùng để trị bịnh mà để giúp cho mấy người lên đồng nghe nhạc để gọi các ông hoàng bà chúa nhập vào xác bà bóng để nhảy múa, hay tiên đoán tương lai, trị bịnh người đau yếu .

Để biết thêm về hai bộ môn âm nhạc điều trị học (musicothérapie / music therapy ) và tâm lý điều trị học (psychothérapie / psychotherapy), xin mới Cô vào www.google.fr và gõ những chữ sau đây trong chỗ tìm kiếm (rercherche / research)
« musicotherapie » , sẽ có 26.500 trang nhà
« psychotherapie », sẽ có 604.000 trang nhà liên hệ tới bộ môn này

« music therapy » tiếng Anh có nhiều hơn với 328.000 trang nhà
« psychotherapy » tiếng Anh có 1.710.000 trang nhà

Tôi nghĩ rằng với những trang nhà kể trên ở www.google.fr cũng đủ mang lại cho Cô những tài liệu cần thiết cho việc tìm hiểu âm nhạc dùng trong cách trị bịnh như thế nào .

Trần Quang Hải

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23440886