Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Dĩa hát

Video: Hương Lan trên Youtube.com

Hương Lan trình bày một số bài âm hưởng dân ca : Chiếc áo bà ba , Quê hương và Mẹ hiền, Mắt Huế xưa , phỏng vấn Hương Lan, Duyên Kiếp, Gặp nhau

Chiếc áo bà ba

http://www.youtube.com/watch?v=I256Grr5oHM&mode=related&search= 

 

Quê Hương và Mẹ Hiền

http://www.youtube.com/watch?v=OV-LcXKKjyo&mode=related&search= 

 

Mắt Huế Xưa

http://www.youtube.com/watch?v=DaCCWDaW_Ss&mode=related&search= 

 

Phỏng vấn Hương Lan

http://www.youtube.com/watch?v=wnPQJ-kCBUQ&mode=related&search= 

 

Duyên Kiếp với Hương Lan và Tuấn Vũ

http://www.youtube.com/watch?v=PzFtRjaM39Y&mode=related&search= 

 

Gặp nhau  với Hương Lan & Tuấn Vũ

http://www.youtube.com/watch?v=pKdJ6vLFBug&mode=related&search= 

 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23440832