Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhạc mới

Ban nhạc TÌM GIÓ , Việt Nam

Ban nhạc Tím Gió được thành lập tại Saigon vào năm 2005 với 5 nhạc sĩ Pháp và 4 nhạc sĩ Việt Nam . Đây là sự phối hợp giữa hai luồng nhạc Âu - Á , nhạc Âu châu và nhạc truyền thống Việt Nam với các cây đàn tranh, nhị, bầu , trưng, đàn đáy., saxs, guitar, trống. Đã trình diễn nhiều lần tại Việt Nam, đại hội liên hoan Huế 2006, thực hiện một CD Tìm Gió / Chercher le vent / Looking for the Wind vào năm 2006. Dự định sẽ sang Âu châu trình diễn vào tháng 4, 2007.

Muốn biết thêm về ban nhạc Tìm Gió , xin vào địa chỉ dưới đây :

http://www.mezcaljazzunit.com/TIMGIO/index2.htm

 

Liên lạc : Bà Elizabeth RILEY

Email: elizamusique@club-internet.fr

www.timgio.com

 

 

CD " Tìm Gió "/ Label Emoi 2006


Distribution Mezcal Production. Ref: QLCTP 3384

Recorded in December 2005 in Ho Chi Minh City (Saigon) by Robert Eddy ("Studio A", HCM Conservatory of music)

featuring
Christophe Azéma (saxs) Pierre Diaz (saxs)
Tran Manh Tuan (saxs)
Thomas Carbou (guitar)
Cao Ho Nga (Dan T'rung, Dan Tranh, voice)
Nguyen Thu Thy (Dan Nhi, voice)
Nguyen Anh Tran (Dan Bau, Dan Kim, Dan Dai)
Lionel Martinez (drums)
Emmanuel de Gouvello (bass)

Compositions by Christophe Azéma, Thomas Carbou, Pierre Diaz, Emmanuel de Gouvello , Tran Manh Tuan.

To buy the C.D on line
Listen to the MUSIC

1. Nuoc (C. Azéma) 7' 37

2. Chercher le vent / Tim Gio (T. Carbou) 10'19

3. Lotus (P. Diaz) 5'13

4. Mua roi (T. M Tuan) 8'30

5. Neil & Dave . part 1 (T. Carbou) 4'14

6. Dance for the Princess (E. de Gouvello) 8'17

7. Monkey business (E. de Gouvello) 4'03

8. Jade (Pierre Diaz) 6'3

9. Cent pour cent (E. de Gouvello) 5'42

10. Neil & Dave . part 2 (T. Carbou) 1'59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23387322