Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhạc thiểu số

Dân tộc Pà Thẻn, tỉnh Hà Giang, Viet Nam

TT (Hà Nội) - Tại Bảo tàng Dân tộc học, Hà Nội đang triển lãm ảnh “Người Pà Thẻn” (huyện Quảng Bình, tỉnh Hà Giang) do Bảo tàng Dân tộc học VN và Hiệp hội Các dân tộc châu Á (Pháp) phối hợp tổ chức.

Dân tộc Pà Thẻn: Chỉ có 4.300 người

 

80 bức ảnh cùng với sự có mặt, giao lưu văn hóa của chính những người Pà Thẻn (ảnh) giúp người xem hiểu về phong tục, tập quán, truyền thống, cuộc sống hiện tại...

Được biết, hiện nay dân tộc này ước chỉ có 4.300 người. Cuộc sống của họ đã có những thay đổi đáng kể, chuyển từ du canh du cư sang định cư.

Tin ảnh: N.N.TUẤN

 

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=178195&ChannelID=10

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23387445