Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Âm nhạc cổ truyền

Góp ý về đề án bảo tồn và phát huy các giá trị di sản hát xoan Phú Thọ

Ngày 12-7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý về đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại - hát xoan Phú Thọ giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020".

Ðề án do UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng, đặt mục tiêu đến năm 2015, hoàn thành quy hoạch toàn bộ các di tích liên quan đến hát xoan truyền thống, hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp ba di tích và đầu tư trùng tu năm di tích tại các phường xoan gốc; tất cả những nghệ nhân có công bảo tồn, gìn giữ, truyền dạy hát xoan được tôn vinh và hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định của đề án. Các đại biểu đã đóng góp ý kiến xây dựng đề án với những giải pháp cụ thể, để đến năm 2015, hát xoan có thể không phải nằm trong tình trạng cần được bảo vệ khẩn cấp.


http://www.nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/20759602-g%C3%B3p-%C3%BD-v%E1%BB%81-%C4%91%E1%BB%81-%C3%A1n-b%E1%BA%A3o-t%E1%BB%93n-v%C3%A0-ph%C3%A1t-huy-c%C3%A1c-gi%C3%A1-tr%E1%BB%8B-di-s%E1%BA%A3n-h%C3%A1t-xoan-ph%C3%BA-th%E1%BB%8D.html

Biểu diễn hát xoan, loại hình dân ca đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23342084