Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » CA TRU

Chương trình Traditional Catru concert Ca trù trở lại, 5 tháng 10, 2011, lúc 18:00

Chương trình

Traditional Catru concert

Ca trù trở lại

5 tháng 10, 2011 / OCTOBER 5, 2011

6:00pm  -87 Ma May St, Hoan Kiem, HANOI, VIETNAM


1. Offering incense Tune

Poem: Unknown

Singer: Ca tru Thang Long

2. Bac phan Tune

Poem: Nguyen Du

Master: Nguyen Thi Chuc

Day Instrument: Pham Thi Hue

Praise Drum: Master Nguyen Phu De

3. Ty Ba Hanh

Poem : Bach Cu Di

Singer: Nguyen Hue Phuong

Day Instrument: Pham Thi Hue

Praise Drum: Master Nguyen Phu De

4.Gui thu Tune

Poem : Unkown

Singer: Pham Thi Hue

Day Instrument:

Master Nguyen Phu De

Praise Drum: Pham Van Huu

5.Hat noi Tune

Poem : Nguyen Khuyen

Singer: Dang Thi Huong
Day Instrument: Linh Huong

Praise Drum: Pham Van Huu

6. Hat ru Tune

Poem: Unknown

Singer: Ngo Thi Nhat

Day Instrument: Van Tuyen

Praise Drum: Pham Van Huu

7.Hat noi Tune

Poem: Unknown

Singer: Thuy Chi

Day Instrument:Thu Thuy

Praise Drum: Van Tuyen

1.Hát dâng hương

Thơ cổ

Nhóm ca nương trình bày

2. Thể cách Bắc phản

Thơ: Nguyễn Du

Nghệ nhân:  Nguyễn Thị Chúc

Đàn đáy: Phạm Thị Huệ

Cầm chầu: Nghệ nhân Nguyễn Phú Đệ

3. Thể cách Tỳ bà hành

Thơ: Bạch Cư Dị

Đào nhí: Nguyễn Huệ Phương

Đàn đáy: Phạm Thị Huệ

Cầm chầu: nghệ nhân Nguyễn Phú Đệ

4.Thể cách gửi thư

Thơ: Khuyết danh

Ca nương: Phạm Thị Huệ

Đàn đáy: Nghệ nhân Nguyễn Phú Đệ

Cầm chầu: Phạm Văn Hựu

5. Chơi hồ Tây
Thơ cổ: Nguyễn Khuyến
Đào nương: Đặng Thị Hường
Đàn đáy: Linh Hương
Quan viên: Phạm Văn Hựu

6.Thể cách Hát ru

Thơ cổ: Khuyết danh

Ca nương: Ngô Thị Nhật

Đàn đáy: Nguyễn Văn Tuyến

Quan viên: Phạm Văn Hựu

7. Thể cách Hát nói

Thơ cổ: Khuyết danh

Ca nương: Thùy Chi

Đàn đáy: Thu Thủy

Quan viên: Văn Tuyến

7:00pm everyday -87 Ma May St,

8:00pm every Saturday – 28 Hang Buom St,

www.catruthanglong.com

facebook.com/catruthanglong

info@catruthanglong.com

We will discover the Ca tru music and have some tea.

Mời quý vị thưởng thức trà Việt và tìm hiểu về nghệ thuật ca trù.

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23385474