Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tran Quang Hai

4 video clips về buổi trình diễn của Trần Quang Hải và Nguyễn Lê Tuyên tại Paris 3.10.2010,

Trần Quang Hải & Nguyễn Lê Tuyên gave a concert in Paris, October 3rd, 2010 Oct 4, '10 8:59 AM
for everyone

Duotone guitar and overtone singing
http://www.youtube.com/asieaparis#p/u/0/BD2G9ZKjdRU

The origin of duotone guitar
http://www.youtube.com/asieaparis#p/u/1/RN9b6v3wj28

Dream of the highlands
http://www.youtube.com/asieaparis#p/u/2/N8Gtwicydhk


The call of mountain and forest
http://www.youtube.com/asieaparis#p/u/3/o93dBNexoTQ


Please watch these 4 video clips of the concert

given by Trần Quang Hải and Nguyễn Lê Tuyên at

the Centre Mandapa, 75013 Paris, on October 3rd

2010 .Veuillez visionner ces 4 video clips du concert

donné par Trần Quang Hải et Nguyễn Lê Tuyên au

Centre Mandapa, 75013 Paris, 3 Octobre 2010Xin mời vào xem 4 tiết mục của chương trình Trần

Quang Hải & Nguyễn Lê Tuyên diễn tại Centre

Mandapa , chủ nhật 3 tháng 10, 2010.

Trần Quang Hải

Pictures can be seen at these links

http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/732/732

http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/734/734

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23340752