Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Phỏng vấn TQH

MỪNG SINH NHỰT - JOYEUX ANNIVERSAIRE - HAPPY BIRTHDAY to TRẦN QUANG HẢI, 13.05.2010


MỪNG SINH NHỰT - JOYEUX ANNIVERSAIRE - HAPPY BIRTHDAY to TRẦN QUANG HẢI, 13.05.2010 May 10, '10 1:33 AM
for everyone
MỪNG SINH NHỰT - JOYEUX ANNIVERSAIRE - HAPPY BIRTHDAY to TRẦN QUANG HẢI, 13.05.2010

MỪNG SINH NHỰT -
JOYEUX ANNIVERSAIRE -
HAPPY BIRTHDAY

to TRẦN QUANG HẢI, 13.05.2010
hình vẽ : Trần Quang Minh thực hiện
dessin par Trần Quang Minh
drawing by Trần Quang Minh

Đôi dòng ghi lại lúc chào đời
Nhớ lại bao năm lắm nổi trôi
Bốn bể năm châu truyền bá nhạc
Về hưu tận hưởng cảnh nhàn thơi

Mời các bạn bấm vào địa chỉ dưới đây để nghe và xem tôi hát bài "Happy Birthday to you" bằng tiếng Anh, Pháp và Việt, đàn môi và hát đồng song thanh
Veuillez cliquer sur le lien ci dessous pour visionner la séquence où je chante "Happy Birthday to you" en Anglais, Français et Vietnamien, et en chant diphonique et sur la guimbarde
Please click on the link below to watch the clip in which I sing "Happy Birthday to you" in English, French and Vietnamese and in overtone singing style , then played with the Vietnamese Jew's harp

http://www.youtube.com/watch?v=MFQa1GEs7no&feature=email

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23386263