Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

Ngọc Long : Khảo sát thực trạng di sản văn hoá hát Xoan Phú Thọ

Cập nhật  19:03 ngày 26-02-2010

Khảo sát thực trạng di sản văn hoá hát Xoan Phú Thọ

NDĐT - Sáng 26-2, UBND tỉnh Phú  Thọ tổ chức đánh giá kết quả công tác kiểm kê hát Xoan ( dân ca Phú Thọ) để tiến tới hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ  đề nghị UNESCO công nhận hát Xoan là di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

 

Kết quả kiểm kê cho thấy, toàn tỉnh Phú Thọ có 69 nghệ nhân hát Xoan (từ 60 tuổi trở lên ở 4 phường Xoan của TP. Việt Trì), 49 người (từ 60 tuổi trở lên) biết hát Xoan, 81 người tham gia các phường Xoan. Trong số các nghệ nhân hát Xoan, 31 người có độ tuổi từ 80 đến 104, trong đó chỉ có 8 nghệ nhân còn khả năng trình diễn và truyền dạy. Hát Xoan có ở 18 xã của hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc, trong đó có 15 xã, phường thuộc TP. Việt Trì, các huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Tam Nông và Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) và 3 xã thuộc 3 huyện Lập Thạch, Sông Lô và Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc). Các di tích có hát Xoan có ở 30 cửa đình, trong đó 13 di tích đã được bảo tồn tôn tạo đảm bảo môi trường diễn xướng hát Xoan, 2 di tích đã xuống cấp, 15 di tích đã mất hoàn toàn không còn không gian diễn xướng hát Xoan.

 

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có 4 phường Xoan là: phường Xoan An Thái, phường Xoan Thét, phường Xoan Phù Đức và phường Xoan Kim Đái (Việt Trì) và 3 đội hát Xoan tự thành lập ở huyện Lâm Thao và Phù Ninh.

 

Theo TS Nguyễn Thị Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, mục đích của việc kiểm kê nhằm khẳng định, chỉ có thể bảo vệ được hát Xoan khi có những số liệu sự kiểm kê cụ thể, thấy được những chủ nhân thực sự của hát Xoan và thể hiện sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo vệ di sản này.

 

Tại Hội nghị, tỉnh Vĩnh Phúc ký cam kết cộng đồng bảo vệ di sản hát Xoan. Đại diện Hội đồng Di sản Quốc gia, Cục Di sản văn hoá, Viện Âm nhạc (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), tỉnh Phú Thọ và các nghệ nhân khẳng định quyết tâm xây dựng hoàn thành hồ sơ trong tháng 3/2010 để trình Chính phủ đề nghị UNESCO công nhận hát Xoan là di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

 

Ngọc Long
http://www.nhandan.org.vn/tinbai/?top=43&sub=134&article=168798

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23343173