Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » BLOG

Nhạc sĩ PHẠM DUY - Lời trần tìnhTrong website này, ngoài những trang có tính cách Bút Ký của tôi ra, tôi đã sơ lược một thế phả họ Phạm và tôi sưu tập những tài liệu về bố tôi là nhà báo, tiểu thuyết gia Phạm Duy Tốn, các anh tôi là nhà văn Pháp Ngữ Phạm Duy Khiêm, nhạc sĩ Phạm Duy Nhượng, vợ tôi là ca sĩ Phạm Thị Thái Hằng, các con ruột tôi là ca sĩ, nhạc sĩ Duy Quang, Duy Minh, Duy Hùng, Duy Cường, Thái Hiền, Thái Thảo và con rể là Tuấn Ngọc... tất cả đều là văn nhân, nghệ sĩ đã liên tục đóng góp vào gia tài văn hóa Việt Nam trong hai thế kỷ vừa qua.
Mục đích của tôi là muốn ưu tiên cho các hậu duệ của tôi biết về tổ tiên của chúng và sau nữa cho bạn bè biết thêm những chuyện tưởng như đã cũ của một nghệ nhân, nhưng vẫn còn có thể thấy được nhiều cái mới. Và trong những chuyện mới thì lại thấy không thiếu những chuyện rất cũ…
Mời các dân mạng (netter) còn yêu nhạc, vào thăm “Phạm Duy trong những năm 2000”, với tấm lòng khách quan và vị tha hơn là chủ quan và nghiêm khắc, để thưởng thức nghệ thuật mà không cần phải phán xét một con người mới mẻ (mà vẫn cũ kỹ) trong bẩy năm trời hồi hương và hồi tịch.
Rất cám ơn,
Phạm Duy
http://phamduy2000.com/index.php?Module=Content&Action=view&id=6&Itemid=20

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23343059