Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

Hội thảo khoa học quốc tế tôn vinh hát Xoan Phú Thọ

Hội thảo khoa học quốc tế tôn vinh hát Xoan Phú Thọ (19/01/2010)
Hội thảo khoa học quốc tế tôn vinh nghệ thuật hát Xoan Phú Thọ đã được Viện Âm nhạc Việt Nam (Bộ VH,TT&DL) phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức vào ngày 16/1/2010. Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Trần Chiến Thắng đã tới dự.
Hội thảo là một sự kiện văn hoá có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình tôn vinh giá trị di sản văn hoá phi vật thể hát Xoan Phú Thọ. Đồng thời, đây cũng là bước xác định cơ sở khoa học cho việc hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị tổ chức UNESCO công nhận hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Tham dự hội thảo gồm có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, văn hóa trong nước và quốc tế, trong đó có 11 nhà nghiên cứu, nhà khoa học đến từ các quốc gia như: Áo, Ðức, Thái-Lan, Trung Quốc, Pháp, Hàn Quốc, Malaysia.

32 tham luận của các đại biểu trình bày tại hội thảo đã đóng góp ý kiến khách quan, khoa học về di sản hát Xoan Phú Thọ, trong đó tập trung vào ba vấn đề chính: Khẳng định giá trị khoa học và nghệ thuật của hát Xoan Phú Thọ, sức lan tỏa của hát Xoan trong đời sống cộng đồng; nguy cơ mai một và thất truyền của hát Xoan nếu không được cộng đồng tham gia bảo vệ khôi phục; vai trò của hát Xoan với ý nghĩa là hát thờ trong tín ngưỡng nghi lễ và lễ hội Ðền Hùng.

Nhìn chung, ý kiến của các đại biểu tại hội thảo đều nhấn mạnh: Hát Xoan đã tạo nên một vùng văn hóa đặc trưng của khu vực trung du, miền núi phía bắc. Để bảo tồn bền vững và phát huy giá trị của di sản hát Xoan, tỉnh Phú Thọ cần khôi phục đình làng và các lễ hội làng giúp hát Xoan có không gian biểu diễn; bên cạnh đó cần gắn việc bảo tồn, phát triển hát Xoan với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; đồng thời nên có chính sách khuyến khích các trường trung học đưa nghệ thuật hát Xoan vào giảng dạy và phong tặng nghệ nhân cho các đào Xoan. Trước mắt, việc lập hồ sơ đề cử hát Xoan là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cần chú ý tới vai trò của cộng đồng tham gia bảo tồn, phát triển hát Xoan như thế nào, hát Xoan được các ngành chức năng gìn giữ, phát huy giá trị ra sao.

Theo cinet.gov.vn

 

http://www.thuvienbinhduong.org.vn/pages/Tintuc_sukien_chitiet.aspx?id=1115

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23343063