Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

Trống quân Đức Bác

Trống quân Đức Bác (03/12/2007 09:17)

Trống quân Đức Bác nói ở đây là hình thức hát trống quân giữa hai làng Đức Bác và các cô đào phường Xoan diễn ra ở bến đò Đức Bác.
Các cô đào Xoan 12 người chia làm ba tốp, mỗi tốp 4 cô có một kép Xoan mang đàn theo. Bến đò chỉ cách đình làng hơn cây số. Trai làng Đức Bác cầm trống con có quai đeo bằng vải ra bến đò đón phường Xoan, cứ ba bốn anh đón một cô đào Xoan. Các chàng trai cất tiếng hát trước và cuộc hát diễn ra từ bến đò về tới đình, quãng đường ngắn vậy mà họ vừa hát vừa đi có tới hai tiếng đồng hồ !
Nam nữ hát trống quân là hát đối đáp giao duyên.
Sau mỗi câu hát người nam lại lùi một bước, nữ tiến một bước nhính dần về đình. Trống quân Đức Bác có làn điệu riêng. Nhưng thể thơ vẫn là lục bát. Hết một câu thì có thêm một câu đệm "Ta hỡi trống quân".
Thông thường hát trống quân ở đồng bằng Bắc Bộ có ba phần:
- Phần mở đầu: Thăm hỏi dò xét quê quán, tên tuổi.
- Phần hai: Xe kết trao đổi tâm tình, ví von.
- Phần ba: Chia tay.

Nhưng ở trống quân Đức Bác không có phần chia tay vì sau khi hát trống quân thì về đình cho phường Xoan vào đình để hát thờ theo thể thức hát Xoan Phú Thọ.

http://222.255.28.205:81/Channel.aspx?rc=van-nghe-dan-gian&c=Da-ca-dan-vu&a=594

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23387323