Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

Quách Thị Sinh :Lập hồ sơ di sản Hát Xoan


Lập hồ sơ di sản Hát Xoan
Từ ngày 16 đến ngày 18-6-2009, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã phối hợp với Viện Âm nhạc Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức nghiên cứu, khảo sát xây dựng hồ sơ di sản Hát Xoan Phú Thọ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp.
Tag:Văn hóa, hát xoan, tương truyền, di sản, thờ thần, dân gian, âm nhạc
Tham gia đoàn khảo sát có Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Tiến sĩ Lê Văn Toàn, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam...

Hát Xoan còn có tên là "Khúc môn đình", là lối hát thờ thần, tương truyền có từ thời các Vua Hùng. Ðây là một loại hình dân ca lễ nghi, phong tục gắn với hội mùa, thờ thành hoàng. Hát Xoan được đánh giá là một di sản văn hóa độc đáo và có giá trị, tuy nhiên di sản này đang đứng trước nguy cơ bị mai một, cần có biện pháp bảo vệ khẩn cấp. Vì vậy, việc lập hồ sơ di sản này là việc làm rất cần thiết và phù hợp với quy định của Luật Di sản văn hóa và Công ước Quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO mà Việt Nam đã tham gia.

Sau ba ngày đi khảo sát thực tế tại xã Phượng Lâu và Kim Ðức - thành phố Việt Trì, các nhà khoa học đều đồng tình, nhất trí với kế hoạch xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận "Hát Xoan Phú Thọ" là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Trong số 12 nội dung cụ thể đã nêu trong kế hoạch, các nhà khoa học đặc biệt chú trọng tới việc sưu tầm, nghiên cứu, hệ thống hóa, phân tích đánh giá giá trị các tư liệu liên quan đến Hát Xoan và việc phục dựng Hát Xoan theo đúng nghi thức cổ truyền của dân tộc. Bên cạnh đó, các nhà khoa học và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nêu ra những phương hướng, nhiệm vụ và quyết tâm để xây dựng lộ trình, bảo đảm các yêu cầu về hồ sơ theo đúng yêu cầu của UNESCO và phù hợp điều kiện của tỉnh.

QUÁCH THỊ SINH
(Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ)


Ngày đăng: 24/6/2009 10:43:31 AM; Nguồn: nhandan.org.vn

 

 

http://www.phahe.vn/Knowledge_Detail.aspx?ContentID=6321

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23387341