Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

Nguyễn Đình Lâm :Viện âm nhạc khảo sát nghệ thuật Hát Xoan Phú Thọ

VIỆN ÂM NHẠC KHẢO SÁT NGHỆ THUẬT
HÁT XOAN  PHÚ THỌ

Trong hai ngày 22 và 23/10/2009, Viện Âm nhạc phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chuyến khảo sát nghệ thuật hát Xoan phục vụ chương trình lập hồ sơ đề cử Hát Xoan Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Mục đích chuyến đi lần này nhằm đánh giá lại vốn bài bản hát Xoan hiện đang lưu giữ tại bốn phường Xoan gốc đó là phường Xoan An Thái thuộc xã Phượng Lâu, phường Xoan Phù Đức, Trung - Hội (Kim Đới) và Thét thuộc xã Kim Đức. Tại đình làng - không gian trình diễn của hát Xoan, đoàn công tác  được các nghệ nhân biểu diễn khái quát toàn bộ tiết mục theo kết cấu chặng trong nghi thức diễn xướng của nghệ thuật hát Xoan, gồm phần mở đầu (hát nghênh thần) với các bài Giáo trống - Giáo pháo, Thơ nhangĐóng đám; phần hai với 14 quả cách như: Kiều dương cách, Nhàn ngâm cách, Chàng mai cách, Đối dẫy cách, Hồi liên cách, Xuân, Hạ, Thu, Đông cách...; phần ba (hát hội) với các bài: Đố chữ, Gài huê, Đánh cá...

Theo nhạc sĩ Đặng Hoành Loan, một thành viên trong hội đồng lập hồ sơ thì để nghệ thuật hát Xoan được phục hồi và bảo tồn theo đúng truyền thống của các cụ xưa kia, chúng ta phải thực hiện nghiên cứu, xem xét từ trang phục, các động tác múa cho tới hình thức biểu diễn, bài bản. Công việc này đòi hỏi phải có thời gian và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp, những người làm công tác nghiên cứu địa phương và các nghệ nhân cao tuổi.

Nguyễn Đình Lâm

 

http://www.vnmusicology-inst.vnn.vn/vietnamese/thongtin/tin_KhaosatHat%20xoan_11_09.htm

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23383904