Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

Quang Trung : Xây dựng hồ sơ Di sản phi vật thể Hát Xoan - Phú Thọ16h:44' - 14/6/2009
Xây dựng hồ sơ Di sản phi vật thể Hát Xoan - Phú Thọ

(Toquoc)- Bộ VH,TT&DL vừa có Văn bản số 1796/BVHTTDL-DSVH trình Thủ tướng Chính phủ xin phép xây dựng hồ sơ Di sản phi vật thể Hát Xoan - Phú Thọ đệ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Văn bản này khẳng định việc lập hồ sơ di sản này là việc làm cần thiết và phù hợp với quy định của Luật Di sản văn hóa và Công ước Quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO mà Việt Nam đã tham gia.

Hát Xoan còn có tên gọi là Khúc môn đình (hát cửa đình), đây là lối hát thờ thần, tương truyền có từ thời các Vua Hùng. Hát xoan là một loại dân ca lễ nghi, phong tục gắn với hội mùa, thờ thành hoàng cũng như hát dặm, hát dô ở đồng bằng sông Hồng. Hát xoan được tổ chức vào mùa xuân, mở đầu cho múa hát để đón chào năm mới. Các họ xoan ở vùng đất Tổ lần lượt hát khai xuân ở miếu đình làng xã, sau đó các họ xoan sẽ đi hát lần lượt các nơi khác.

Theo trình tự, hát Xoan gồm hát phần nghi lễ tôn giáo; phần diễn xướng các quả cách như xuân, hạ, thu, đông, ngư tiều canh mục, thuyền chèo, tứ dân... cơ bản là hát lối và ngâm đọc, có thêm phần hát hội mang tính chất trữ tình, phản ánh những nội dung yêu đương, giao duyên giữa trai và gái. Cuối cùng là phần giã cá để kết thúc quá trình diễn xướng của hát xoan.

Theo đánh giá của Bộ VH, TT, DL, hát Xoan là một di sản văn hóa độc đáo và có giá trị, tuy nhiên di sản này hiện đang đứng trước nguy cơ mai một cần có biện pháp bảo vệ./.

Q.Trung

 

http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Moi-Truong-Van-Hoa/Xay-Dung-Ho-So-Di-San-Phi-Vat-The-Hat-Xoan-Phu-Tho.html

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23383922