Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

Xây dựng hồ sơ di sản văn hóa Hát Xoan - Phú Thọ

Xây dựng hồ sơ di sản văn hóa Hát Xoan - Phú Thọ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản trình Thủ tướng xin phép xây dựng hồ sơ Di sản phi vật thể Hát Xoan - Phú Thọ đệ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Hát Xoan, còn có tên gọi là Khúc môn đình (hát cửa đình), là lối hát thờ thần, tương truyền có từ thời các Vua Hùng. Hát Xoan là một loại dân ca lễ nghi, phong tục gắn với hội mùa, thờ thành hoàng cũng như hát dặm, hát dô ở đồng bằng sông Hồng.
Hát Xoan được tổ chức vào mùa xuân, mở đầu cho múa hát để đón chào năm mới. Các họ Xoan ở vùng đất Tổ lần lượt hát khai xuân ở miếu đình làng xã, sau đó các họ Xoan sẽ đi hát lần lượt ở nơi khác. Hát có trình tự, gồm ba phần: phần lễ nghi tôn giáo, phần trình diễn các quả cách và phần hát hội.
Hát Xoan được đánh giá là một di sản văn hóa độc đáo và có giá trị, tuy nhiên, di sản này đang đứng trước nguy cơ mai một cần có biện pháp bảo vệ.

Theo: Báo SGGP

 

http://www.web-du-lich.com/dich-vu/news_Xay-dung-ho-so-di-san-van-hoa-Hat-Xoan-Phu-Tho_1_25_1923.html

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23383874