Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Du ký TQH

Hình chuyến đi sang Vietnam từ 3 tới 20 tháng 11, 2009

Photos de mon voyage au Vietnam  du 3 au 20 novembre 2009

Pictures of my trip to Vietnam from 3 to 20 november 2009

Hình chuyến đi sang Vietnam từ 3 tới 20 tháng 11, 2009

Cliquer sur les liens ci dessous pour voir les photos

Click on these links below to see pictures

Bấm vào các địa chỉ dưới đây để xem hình

 

http://tranquanghai.musicblog.fr/1219004/Voyage-au-Vietnam-Trip-to-Vietnam-Chuyen-di-Vietnam-vol-1/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1220122/2eme-et-3eme-jours-du-voyage-au-VIETNAM-vol-2/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1220163/4eme-Jour-du-Voyage-au-Vietnam-7-Novembre-2009/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1220243/4eme-Jour-du-Voyage-au-Vietnam-7-Novembre-2009-part-2/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1220680/5eme-jour-du-voyage-au-Vietnam-8-novembre-2009/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1221469/5eme-jour-de-mon-voyage-au-Vietnam-2eme-partie-8-novembre-2009/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1222484/6eme-jour-de-mon-voyage-au-Vietnam-9-novembre-2009/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1222617/7eme-jour-de-mon-voyage-au-Vietnam-10-novembre-2009/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1222783/7eme-jour-diner-au-Restaurant-BANH-XEO-100A-rue-Cao-Thang-quartier-4-3eme-arrondissement-HCM/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1224543/8eme-jour-de-mon-voyage-au-Vietnam-Pleiku-11-novembre-2009/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1224590/9eme-jour-de-mon-voyage-au-Vietnam-petit-dejeuner-a-l-hotel-Hoang-Anh-Gia-Lai-Pleiku/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1225769/9eme-jour-de-mon-voyage-au-Vietnam-12-novembre-2009-marche-de-legumes/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1227778/10eme-jour-de-mon-voyage-au-Vietnam-13-novembre-2009/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1228357/11eme-jour-de-mon-voyage-au-Vietnam-visite-de-Kontum-12-13-11-2009/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1228442/12eme-jour-de-mon-voyage-au-Vietnam-14-novembre-2009/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1230927/13eme-jour-de-mon-voyage-au-Vietnam/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1230949/TRAN-QUANG-HAI-played-the-spoons-sang-overtone-singing-at-PHU-XUAN-Restaurant-HCM-City-Vietnam/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1231938/14eme-jour-de-mon-voyage-au-Vietnam-dejeuner-au-restaurant-13-HCM-ville-Vietnam/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1231962/14eme-jour-bis-de-mon-voyage-au-Vietnam-diner-au-Restaurant-PHU-XUAN-HCM-Ville-Vietnam-17nov/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1232464/15eme-jour-de-mon-voyage-au-Vietnam-visite-d-un-ami-musicien-tournage-de-television-18-11-2009/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1232468/15eme-jour-de-mon-voyage-au-Vietnam-visite-d-une-poetesse-diner-au-resto-3-MiEN-18-11-09/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1232472/16eme-jour-de-mon-voyage-au-Vietnam-tournage-de-television-chez-ma-mere-19-novembre-2009/

http://tranquanghai.musicblog.fr/1232564/16eme-jour-de-mon-voyage-au-Vietnam-2eme-partie-beaujolais-nouveau-nouilles-aux-escargots/

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23341504