Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhac cu

Lam Điền : Cồng chiêng Tây nguyên qua ảnh tư liệu của Pháp

TT - Một triển lãm ảnh tư liệu kéo dài ba tháng mang tên Âm nhạc cồng chiêng Tây nguyên (ảnh tư liệu lưu trữ tại Pháp do Bảo tàng Dân tộc học VN phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật VN tổ chức) sẽ khai mạc chiều 6-11 với 90 bức ảnh chưa từng công bố.

 

Ảnh cồng chiêng Tây nguyên - VN trên bưu thiếp gửi năm 1908
Cách gõ chiêng của người Ba Na: dùng dùi mềm gõ vào lòng chiêng
Một trong 90 bức ảnh chưa từng công bố

Đây là loạt ảnh chụp từ những năm 1930-1960 của thế kỷ trước, hầu hết của Viện Viễn Đông bác cổ, Hội Thừa sai Paris, Bảo tàng Quai Branly, thể hiện mối quan tâm đến nghệ thuật cồng chiêng tại các làng người Ba Na, Gia Rai, M’Nông Gar của những viên chức thuộc địa, sĩ quan quân đội, các nhà truyền giáo và các học giả Pháp.

Triển lãm này là hoạt động hưởng ứng Liên hoan quốc tế về âm nhạc cồng chiêng được tổ chức tại Gia Lai (khai mạc ngày 9-11) - một hoạt động tôn vinh giá trị của di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại.

Triển lãm kéo dài đến 7-2-2010 tại Bảo tàng Dân tộc học VN.

LAM ĐIỀN

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=345674&ChannelID=10

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23461064