Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

CD HÁT XẨM

Nghe Hát Xẩm trong album Hát Xẩm - Chầu Văn với Thanh Ngoạn, Xuân Hình ,vv.....

Hát Xẩm - Chầu Văn
Thể loại: Nghệ Thuật Cổ Truyền


 

Các nhạc phẩm trong album
Thêm bài hát vào list yêu thích của bạn! HÀ THÀNH 36 PHỐ PHƯỜNG Đoàn Thanh Bình
Thêm bài hát vào list yêu thích của bạn! NHỊ TÌNH Thanh Ngoan
Thêm bài hát vào list yêu thích của bạn! XẨM CHỢ Văn Ty
Thêm bài hát vào list yêu thích của bạn! CÔ HÀNG NƯỚC Thanh Ngoan & Mai Tuyết Hoa
Thêm bài hát vào list yêu thích của bạn! DẠO TÂY HỒ Đoàn Thanh Bình
Thêm bài hát vào list yêu thích của bạn! PHỒN HUÊ Xuân Hoạch
Thêm bài hát vào list yêu thích của bạn! THƯỞNG HOA Văn Ty
Thêm bài hát vào list yêu thích của bạn! CHỢ ĐỒNG XUÂN

Xuân Hinh & Thanh Ngoan

 

http://www.cailuongvietnam.com/modules.php?name=Nvmusic&op=viewalbum&id=39

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23387470