Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Phỏng vấn báo, radio

Hồng Chiêu: Buổi Văn Nghệ "Bạch Yến - 50 năm âm nhạc" tại Hoa Thịnh Đốn

 Buổi văn nghệ "Bạch Yến  50 năm âm nhạc" tại Hoa Thịnh Đốn, 27 tháng 8, 2006.

Hồng Chiêu đã viết bài tường thuật buổi trình diễn của nử ca sĩ Bạch Yến được đệm bằnt tiếng đàn piano do nhạc sĩ Jean Louis Beydon đảm nhận  và tiếng đàn violon của Đàm Xuân Linh ,với sự góp mặt của nhạc sĩ Trần Quang Hải . Buổi trình diễn do bác sĩ Văn Sơn Trường giới thiệu . Thành công .

Xem bài tường thuật với hình ảnh ở link dưới đây :

 

http://www.vietnhac.org/baivo/BY50nam.pdf

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23383798