Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tran Quang Hai

Videos do Tran Quang Hai biểu diễn va thực hiện, tập 3

 Videos do Tran Quang Hai biểu diễn va thực hiện, tập 3

MA GUO GUO plays the Jew's Harp
SYLVAIN TRIAS plays the Rajasthani Jew's Harp MORCHANG
SYLVAIN TRIAS plays the Norwegian Jew's Harp MUNNHARPA
Ma Guo Guo plays the Jew's harp, China
Ma Guo Guo sings a traditional song of Yi tribe
MA GUO GUO plays the Chinese Jew's Harp Kou Xian
Spoons Improvization by TRAN QUANG HAI
KINGS OF SPOONS : Roger MASON & TRAN QUANG HAI
TRAN QUANG HAI plays a Vietnamese 3 tongue Jew's harp
Didgeridu at Cultural Center Pompidou, Paris
Leif Costantini plays the Rajasthani Jew's harp
Tran Quang Hai sings Oh Susannah with overtones
Tran Quang Hai sings ARIRANG in khoomei style
AMAZING GRACE IN ONE BREATH by TRAN QUANG HAI
Tserendavaa and his son Tsogtgerel, Mongolian music
Improvization in Nam Xuan Mode
Improvization in the Chau Van Style
Tran Quang Hai plays the Jew's harp and the spoons
Tran Quang Hai sings very low fundamental
Tran Quang Hai sings very high register

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23545620