Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tran Quang Hai

Videos do Tran Quang Hai biểu diễn va thực hiện, tập 4

Videos do Tran Quang Hai biểu diễn va thực hiện, tập 4

HOW TO KISS WITH OVERTONES
The Harmonic Kiss with Bach Yên & Tran Quang Hai
TRAN QUANG HAI sings AULD LAND SYNE with overtones
TRAN QUANG HAI sings "JINGLE BELLS" with overtones
We Wish You a Merry Christmas by TRAN QUANG HAI
Vladiswar NADISHANA in concert in Paris, 2009
Slim DEFALLA plays the phone card Jew's harp
Slim DEFALLA plays the Jew's harp
TRAN QUANG HAI & LEIF COSTANTINI play the Jew's harp
Vocal Improvization , Oreno, Italy, 9 november 2008
TRAN QUANG HAI sings overtones on Reunion Island
Leif Costantini plays the Vietnamese Jew's harp Dan Moi
Leif Costantini plays the Vietnamese new type Jew's harp
Francesco Frongia sings a Mongolian tune with overtones
TRAN QUANG HAI sings with overtones in Venice (ITALY)
Vietnam Water Puppet Theater : "Dragon Dance"
Ho So band from Mongolia
Tran Quang Hai & Jan Heinke in an improvisation
Vietnam Water Puppetry, music ensemble 5
Vietnam Water Puppetry, music ensemble 4
Vietnam Water Puppetry, music ensemble 3
Vietnam Water Puppetry, music ensemble 2
Vietnam Water Puppetry, music ensemble 1
Vietnam Water Puppet Theater : "Fishing"
Water Puppet Theater from Vietnam
Music of the Water Puppet Theater
Michel MOGLIA & TRAN QUANG HAI avec orgue à feu, 2ème partie

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23341466