Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tran Quang Hai

Videos do Tran Quang Hai biểu diễn va thực hiện, tập 6

Videos do Tran Quang Hai biểu diễn va thực hiện, tập 6

MIEKO MIYAZAKI played "LONDON NO AME" on KOTO
TRAN QUANG HAI plays the Vietnamese bamboo Jew's harp
TRAN QUANG HAI plays the Bamboo Jew's Harp with String
Singing 7 CHAKRAS in one breath (66 seconds)
The Spectral Analysis of the 7 CHAKRAS
How to write MINIMUM I WILL WIN with overtones
TÂY THI QUẢNG accompanied by the spoons
How to master overtones with many examples
How to fix overtones and how to master them.
Singing CHAKRAS with OVERTONES and Spectral Analysis
Spoons Improvisation by TRAN QUANG HAI
Improvization of Spoons by TRAN QUANG HAI

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23341478