Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tran Quang Hai

Videos do Tran Quang Hai biểu diễn va thực hiện, tập 7

 Videos do Trần Quang Hải biểu diễn và trình bày , tập 7

BACH YEN plays the Vietnamese Jew's harp
BACH YEN sings with overtones after the first lesson
Beautiful HARMONIC KISS by BACH YEN & TRAN QUANG HAI
4 great masters of throat singing in Mongolia
Nanjid SENGEDORJ's Xoomij techniques
MINH TAM practises the overtone singing
MINH TAM played the Jew's harp
Tap dance at Tulip Garden, Ottawa, 2009 05 10
The HARMONIC KISS by TRAN QUANG HAI / BACH YEN,
HOANG NAM interprète une de ses compositions au piano
Hiền Minh learns to play the spoons .
HAPPY BIRTHDAY TO TRAN QUANG HAI, 13 MAY 2009
Rehearsal of Vietnamese Zither Ensemble, OTTAWA, CANADA
Danse portugaise, Limeil Brévannes
Danse populaire portugaise , Fête à Limeil Brévannes
Danse populaire portugaise, Fête à Limeil Brévannes
TRAN QUANG HAI played the spoons to accompany Japanese drums, folk festival

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23341449