Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tran Quang Hai

Videos do Tran Quang Hai biểu diễn va thực hiện, tập 8

 Videos do Tran Quang Hai biểu diễn va thực hiện, tập 8

Video clips by Tran Quang Hai on youtube.com

Video clips de et par Tran Quang Hai sur youtube.com, vol.8  (Video Tran Quang Hai) posté le lundi 31 août 2009 23:07

chant diphonique, cuillers, guimbarde, tran quang hai, vietnam

TRAN QUANG HAI plays the spoons in Tokyo, Japan
ALBERT HERA's workshop at OMAGGIO a DEMETRIO STRATOS
RENATO MIRITELLO in an incredible vocal improvization
Improvization with Renato , Luca and Tran Quang Hai
IMPROVISATION SUR UN THEME par HOANG NAM au piano
HOANG NAM improvise au piano
HOÀNG NAM plays another composition of his repertoire
Hoàng Nam plays his own composition on piano
THE ODE TO JOY in one breath non stop by TRAN QUANG HAI

TRAN QUANG HAI sings fast overtones with spoons accompaniment by himself

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23545613