Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » CA TRU

Thư của GS Trần Văn Khê

 Các con thương yêu ơi!

Thầy đã xem và nghe hết cuồn băng trong đó Huệ và các con hát mừng ngày sanh của Thầy . !

Thầy vô cùng xúc động và không cầm được nước mắt từ lúc Em Huệ thay mặt CTTL chúc mừng ngày sanh của Thầy đến bài Hát Nói GS Nguyễn Quảng Tuân đặt mừng Thầy 85 tuổi , và dài dài theo các bài hát.!! Thấy mấy con còn trẻ, ca được, gõ phách đúng khổ Thầy vui mà ra nước mắt. Công của Em lớn lắm Huệ ơi!


333 magnify
yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "

C\u00e1c con th\u01b0\u01a1ng y\u00eau \u01a1i!<\/span>

<\/span><\/p>

<\/span>Th\u1ea7y \u0111\u00e3 xem v\u00e0 nghe h\u1ebft cu\u1ed3n b\u0103ng <\/span>trong \u0111\u00f3 Hu\u1ec7 v\u00e0 c\u00e1c con h\u00e1t m\u1eebng ng\u00e0y sanh c\u1ee7a Th\u1ea7y . !<\/span><\/p>

<\/span>Th\u1ea7y v\u00f4 c\u00f9ng x\u00fac \u0111\u1ed9ng v\u00e0 kh\u00f4ng c\u1ea7m \u0111\u01b0\u1ee3c n\u01b0\u1edbc m\u1eaft t\u1eeb l\u00fac Em Hu\u1ec7 thay m\u1eb7t CTTL ch\u00fac m\u1eebng ng\u00e0y sanh c\u1ee7a Th\u1ea7y \u0111\u1ebfn b\u00e0i H\u00e1t N\u00f3i GS Nguy\u1ec5n Qu\u1ea3ng Tu\u00e2n \u0111\u1eb7t m\u1eebng Th\u1ea7y 85 tu\u1ed5i , v\u00e0 d\u00e0i <\/span>d\u00e0i theo c\u00e1c b\u00e0i h\u00e1t.!! Th\u1ea5y m\u1ea5y con c\u00f2n tr\u1ebb, ca \u0111\u01b0\u1ee3c, g\u00f5 ph\u00e1ch \u0111\u00fang kh\u1ed5 Th\u1ea7y vui m\u00e0 ra n\u01b0\u1edbc m\u1eaft. C\u00f4ng c\u1ee7a Em l\u1edbn l\u1eafm Hu\u1ec7 \u01a1i! <\/span><\/p>

<\/span>Bao nhi\u00eau l\u1eb3ng hoa m\u1eebng Th\u1ea7y r\u1ed3i s\u1ebd t\u00e0n . M\u1ea5y hoa h\u1ed3ng \u0111\u1ecf c\u00e1c con g\u1eedi cho Th\u1ea7y nay c\u00f2n \u0111\u1ecf th\u1eafm, nh\u01b0ng r\u1ed3i c\u0169ng s\u1ebd t\u00e0n. D\u0129a h\u00e1t c\u00e1c con th\u1ef1c hi\u1ec7n - CLB Ca Tr\u00f9 Th\u0103ng Long s\u1ebd c\u00f2n m\u00e3i m\u00e3i v\u1edbi Th\u1ea7y v\u00e0 m\u1ed7i l\u1ea7n xem v\u00e0 nghe l\u1ea1i c\u00e0ng th\u1ea5y vui tr\u01b0\u1edbc k\u1ebft qu\u1ea3 tuy\u1ec7t v\u1eddi c\u1ee7a c\u00e1c con \u0111\u00e3 tu luy\u1ec7n \u0111\u01b0\u1ee3c. Vui m\u00e0 th\u1ea5y ngh\u1ec7 thu\u1eadt Ca tr\u00f9 \u0111\u00e3 s\u1ed1ng l\u1ea1i qua ti\u1ebfng ph\u00e1ch gi\u00f2n, gi\u1ecdng ca ch\u00ednh x\u00e1c <\/span>v\u00e0 nh\u1ea5t l\u00e0 ti\u1ebfng \u0111\u00e0n c\u1ee7a Em Hu\u1ec7 , ti\u1ebfng \u0111\u00e0n c\u1ee7a \u201c Ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00e0o \u0111\u00e0n\u201d \u0111\u1ed9c nh\u1ea5t c\u1ee7a VN <\/span>\u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c b\u00e1o ch\u00ed cho l\u00e0 \u2018 LINH H\u1ed2N C\u1ee6A CA TR\u00d9\u201d !!! v\u00e0 c\u0169ng l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi m\u00f4n sinh l\u00fd t\u01b0\u1edfng c\u1ee7a Th\u1ea7y!<\/span><\/p>

<\/span>Hu\u1ec7 \u01a1i! Th\u1ea7y kh\u00f4ng \u0111\u1ee7 l\u1eddi <\/span>di\u1ec5n t\u1ea3 n\u1ed5i x\u00fac \u0111\u1ed9ng trong l\u00f2ng Th\u1ea7y <\/span><\/p>

<\/span>Th\u1ea7y mong Em lu\u00f4n c\u1ed1 g\u1eafng \u0111\u1ec3 c\u00f9ng c\u00e1c em nh\u1ecf r\u00e8n luy\u1ec7n g\u00ecn gi\u1eef ngh\u1ec7 thu\u1eadt ca tr\u00f9- v\u1ed1n qu\u00ed c\u1ee7a cha \u00f4ng \u0111\u1ec3 l\u1ea1i.<\/span><\/p>

<\/span> <\/span><\/span><\/p>

Th\u1ea7y g\u1eedi l\u1eddi c\u00e1m \u01a1n ch\u00e2n th\u00e0nh v\u00e0 x\u00fac \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a Th\u1ea7y t\u1edbi CLB Ca Tr\u00f9 Th\u0103ng Long. Th\u1ea7y khen c\u00e1c con \u0111\u00e3 b\u01b0\u1edbc v\u00e0o khu v\u01b0\u1eddn \u0111\u1eb9p c\u1ee7a Ca Tr\u00f9 v\u00e0 Th\u1ea7y tin r\u1eb1ng c\u00e1c con s\u1ebd l\u00e0 nh\u1eefng \u0111\u00f3a hoa t\u01b0\u01a1i \u0111\u1eb9p trong khu v\u01b0\u1eddn \u1ea5y.<\/span><\/p>

<\/span><\/p>

Th\u1ea7y Tr\u1ea7n V\u0103n Kh\u00ea <\/span><\/p>

Ng\u01b0\u1eddi b\u1ea1n \u0111\u1ed3ng h\u00e0nh c\u1ee7a Em Ph\u1ea1m th\u1ecb Hu\u1ec7, <\/span>tr\u00ean con \u0111\u01b0\u1eddng ph\u1ee5c v\u1ee5 \u00e2m nh\u1ea1c truy\u1ec1n th\u1ed1ng d\u00e2n t\u1ed9c Vi\u1ec7t Nam,<\/span><\/p> B\u00ecnh Th\u1ea1nh, ng\u00e0y 27.7.08<\/span><\/embed>");


Bao nhiêu lẳng hoa mừng Thầy rồi sẽ tàn . Mấy hoa hồng đỏ các con gửi cho Thầy nay còn đỏ thắm, nhưng rồi cũng sẽ tàn. Dĩa hát các con thực hiện - CLB Ca Trù Thăng Long sẽ còn mãi mãi với Thầy và mỗi lần xem và nghe lại càng thấy vui trước kết quả tuyệt vời của các con đã tu luyện được. Vui mà thấy nghệ thuật Ca trù đã sống lại qua tiếng phách giòn, giọng ca chính xác và nhất là tiếng đàn của Em Huệ , tiếng đàn của “ Người đào đàn” độc nhất của VN đã được báo chí cho là ‘ LINH HỒN CỦA CA TRÙ” !!! và cũng là người môn sinh lý tưởng của Thầy!

Huệ ơi! Thầy không đủ lời diễn tả nổi xúc động trong lòng Thầy

Thầy mong Em luôn cố gắng để cùng các em nhỏ rèn luyện gìn giữ nghệ thuật ca trù- vốn quí của cha ông để lại.

Thầy gửi lời cám ơn chân thành và xúc động của Thầy tới CLB Ca Trù Thăng Long. Thầy khen các con đã bước vào khu vườn đẹp của Ca Trù và Thầy tin rằng các con sẽ là những đóa hoa tươi đẹp trong khu vườn ấy.

Thầy Trần Văn Khê

Người bạn đồng hành của Em Phạm thị Huệ, trên con đường phục vụ âm nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam,

Bình Thạnh, ngày 27.7.08

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23343380