Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Dĩa hát

Video : Em bé Việt Nam , lời Trần Trung Đạo, nhạc Phan Văn Hưng

Video do Phan Văn Hưng thực hiện nhạc phẩm Em Bé Việt Nam , lời của Trần Trung Đạo , nhạc của Phan Văn Hưng . Phan Văn Hưng viết rất nhiều nhạc phẩm từ khi còn học tại Paris (Pháp) , nổi tiếng qua bài "Ai trở về xứ Việt " thơ của Minh Đức Hoài Trinh . Sau đó lập nghiệp ở Úc châu . Trong những năm đầu thế kỷ 21, Phan Văn Hưng giới thiệu những CD mới trong những chuyến Âu du va`Mỹ du 

 

http://video.google.com/videoplay?docid=-3747026910531642976 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23441098