Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tran Quang Hai

Phương pháp thể nghiệm dạy hát đồng song thanh, đàn môi và muỗng của Trần Quang Hải

Trần Quang Hải vừa thực hiện hơn 10

 

clips cho thấy cách dạy ngắn hạn (5 phút)

 

để học hát đồng song thanh, gõ muỗng và

 

chơi đàn môi . Kết quả có thể tìm thấy

 

trên :

 

http://youtube.com/tranquanghai

 

Harmonic kiss
http://www.youtube.com/watch?v=G99cFqw5q4w&feature=channel_page

BACH YEN plays the Vietnamese Jew's harp

http://www.youtube.com/watch?v=2DEsBT4yerw

BACH YEN sings with overtones after the first lesson

http://www.youtube.com/watch?v=fMl_0u0XUrc&feature=channel_page

Duet of overtone singing - Bạch Yến & Trần Quang Hải

http://www.youtube.com/watch?v=qjN1xb-z1AA&feature=channel_page

Hugo Anh Minh had his first lesson of spoons with his grand father Tran Quang Hai

http://www.youtube.com/watch?v=z_kQi26DeY0&feature=channel_page

Hugo Anh Minh tried to learn the spoons with his grand father Tran Quang Hai

http://www.youtube.com/watch?v=1LtXBQ5Gkvo&feature=channel_page

TRAN QUANG HAI plays the Jew's harp with his grand son HUGO ANH MINH

http://www.youtube.com/watch?v=MEPUmCMpk0o&feature=channel_page

MINH TAM learnt the spoons after 10 minutes with her father Tran Quang Hai

http://www.youtube.com/watch?v=hvH3-ETaiPM&feature=channel_page

MINH TAM played the Jew's harp

http://www.youtube.com/watch?v=wn_FiIFfqCk&feature=channel_page

MINH TAM practises the overtone singing

http://www.youtube.com/watch?v=sBFhfjwdUoA&feature=channel_page

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23340764