Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Dĩa hát

Nhạc Việt Nam đủ loại

 Nhạc Cách Mạng  Nhạc Dân Tộc  Nhạc Nhẹ  Nhạc Trữ Tình  Không Lời  Rock Việt  Nhạc Trịnh Công Sơn  Nhạc Tiền Chiến  Nhạc Thiếu Nhi  Tuyển tập nhạc là những loại nhạc có thể nghe trên trang nhà này . Đa số ca sĩ tân nhạc ở Việt Nam đều có thể nghe được . Các ca khúc đủ loại cũng có thể tìm thấy nơi đây .

http://nhacso.net 

 

 

 

/*********************************************** * Pop-it menu- © Dynamic Drive (www.dynamicdrive.com) * This notice MUST stay intact for legal use * Visit http://www.dynamicdrive.com/ for full source code ***********************************************/ var defaultMenuWidth="200px" //set default menu width. var linkset=new Array() //SPECIFY MENU SETS AND THEIR LINKS. FOLLOW SYNTAX LAID OUT linkset[0]='» Viết Tân Studio' linkset[0]+='» Lạc Hồng Audio - Video' linkset[0]+='» Nhạc Xanh Productions' linkset[0]+='» Saigon Audio Video ' linkset[0]+='» Thang Long Audio Visual ' linkset[0]+='

Chuyên trang MP3 chất lượng cao của HT Productions, Hồ Gươm Audio - Video sẽ ra mắt trong vài ngày tới.

' linkset[1] = '
Quảng cáo:
'; ////No need to edit beyond here var ie5=document.all && !window.opera var ns6=document.getElementById if (ie5||ns6) document.write('
') function iecompattest(){ return (document.compatMode && document.compatMode.indexOf("CSS")!=-1)? document.documentElement : document.body } function showmenu(e, which, optWidth){ if (!document.all&&!document.getElementById) return clearhidemenu() menuobj=ie5? document.all.popitmenu : document.getElementById("popitmenu") menuobj.innerHTML=which menuobj.style.width=(typeof optWidth!="undefined")? optWidth : defaultMenuWidth menuobj.contentwidth=menuobj.offsetWidth menuobj.contentheight=menuobj.offsetHeight eventX=ie5? event.clientX : e.clientX eventY=ie5? event.clientY : e.clientY eventX+=20 eventY+=20 //Find out how close the mouse is to the corner of the window var rightedge=ie5? iecompattest().clientWidth-eventX : window.innerWidth-eventX var bottomedge=ie5? iecompattest().clientHeight-eventY : window.innerHeight-eventY //if the horizontal distance isn't enough to accomodate the width of the context menu if (rightedge
finalURL = "http://www.girldspace.com.vn/"; var flashFileURL = "/Images/flashs/kotex.swf"; var noFlashImg = "/Images/flashs/kotex.jpg";
   Trang chủ    Nghe nhạc    Bài hát    Ca sĩ / Nhạc sĩ / Nhóm nhạc    Chuyện hậu trường    Hình ảnh   Nhật Ký 
 
DisplayBanner(2000);
 
 
 
 
  Thứ bảy, 25/11/2006 Nghe nhạc tại nhacSO.net là hoàn toàn MIỄN PHÍ  
 
 
function SearchMusic() { //return; btnSearch = document.getElementById('button'); btnSearch.disabled = true; strSearch = document.getElementById('keyword').value; strSearch = UnicodeGet(strSearch); keyword = UnicodeSet(strSearch); while (strSearch.length > 0 && strSearch.charAt(0) <= ' ') { strSearch = strSearch.substr(1); } while ((i=strSearch.length) > 0 && strSearch.charAt(i - 1) <= ' ') { strSearch = strSearch.substr(0, i - 1); } strSearch = xoadau(strSearch); strSearch = UnicodeSet(strSearch); if (strSearch != "") { var Ltype = 2; if (Ltype ==2 ) { if(findObj('cat').value > 0) { document.location.href="/Music/?keyword=" + escape(keyword) + "&Str=" + escape(strSearch) + "&Cat=" + findObj('cat').value; } else { // window.open('http://www.google.com.vn/search?hl=en&q='+ document.getElementById('keyword').value +'+site%3Anhacso.net&meta='); window.open('http://www.google.com/custom?hl=en&lr=&ie=ISO-8859-1&cof=AWFID%3A5b4b52af3f75bdc6%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.nhacso.net%2FImages%2Flogo.gif%3BLH%3A90%3BLW%3A274%3BBIMG%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.nhacso.net%2FImages%2FbgFullPage.gif%3BBGC%3A%23630000%3BT%3A%23FFFFFF%3BLC%3A%23FFFF00%3BVLC%3A%23c0c0c0%3BALC%3A%23FF0000%3BGALT%3A%23FFFFFF%3BGFNT%3A%23FFFFFF%3BGIMP%3A%23FFFFFF%3BDIV%3A%23FFFF00%3BLBGC%3A%23630000%3BAH%3Acenter%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fnhacso.net%3B&domains=nhacso.net&q=' + escape(keyword) + ' inurl:song -nhac9&btnG=Search&sitesearch=nhacso.net'); btnSearch.disabled = false; } return false; } } }
 
 
 
   
 
 
Xem tiếp »

addQuery('loadXMLDoc("/Music/XML/TopSong.Right.xml", "showMostwanted_song()")'); function ListArtist() { window.location = "/Music/Artist"; }
areYouLucky("Quan Ho Trao Tinh Duc Mieng Duc Mieng Voi Quan Ho")
BẠN ĐANG NGHE NHẠC PHẨM
//new fadeshow(IMAGES_ARRAY_NAME, slideshow_width, slideshow_height, borderwidth, delay, pause (0=no, 1=yes), optionalRandomOrder) new fadeshow(fadeimages_10nghin1cham, 340, 62, 0, 15000, 1, 0)
Quan Họ Trao Tình

Quan Họ Trao Tình

=108
 Nhạc sĩ
 Thể hiện
 Thể loại
 Hãng phát hành
document.write(showPLayerz('110`110`116`59`48`48`51`50`49`47`51`53`54`47`50`51`55`47`50`56`49`48`78`118`116`106`100`48`82`118`98`111`73`112`48`69`118`100`78`106`102`111`104`48`120`110`98`48`82`118`98`111`73`112`85`115`98`112`85`106`111`105`47`120`110`98`')); // ratingShowResult(5, 5); // Parse URL var l = self.location + ''; l = l.split('/Music/Song/'); l = l[l.length-1]; var song_url = l;
 
Bình chọn Tính năng này đang quá tải nên tạm thời ngưng hoạt động. if( self.location=='http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/08/05F61A3A/' ) { /* findObj('maivang2006').style.display = 'block'; */ } else { /* document.write('
'); document.write(' Hỗ trợ nghe nhạc:'); document.write('
  '); document.write('
 • Nếu không nghe được nhạc, Bạn hãy thử nhấn vào nút play nhiều lần.
 • '); document.write('
 • Download trình duyệt FireFox phiên bản mới nhất.
 • '); document.write('
 • Download phần mềm nghe nhạc Window Media Player phiên bản mới nhất.
 • '); document.write('
'); document.write('
'); */ } var emailarray5296= new Array(99,111,110,116,97,99,116,46,110,104,97,99,115,111,64,103,109,97,105,108,46,99,111,109) var postemail5296='' for (i=0;i') document.write('
 • Thông báo lỗi (vui lòng ghi rõ là lỗi gì)
 • ') document.write('
 • Viết cảm nhận (chúng tôi sẽ liên lạc lại nếu bài cảm nhận của bạn được đăng trên nhacSO)
 • ') document.write('') */

  Sáng tác: Đức Miêng
  Trình bày: Thúy Đạt

  Các nhạc phẩm trong album:
     Đang tải dữ liệu...
  function showRelatedAlbum() { var c=req.responseXML.getElementsByTagName('s').length; if(c) { var html = '', sn, si, sp, an, ap, csn, csp; var epsilon = 25; for(var i=0; iThêm vào playlist   ' + sn + ''); if(an) html += ' - '+an+''; if(!csp) html += 'Đang cập nhật'; else html += (' - ' + csn + ''); html += '
  '; } findObj('songRelatedAlbum').innerHTML = '
  Các nhạc phẩm trong album:
  ' + html + '
  '; addDivHeight(epsilon*c); } else { findObj('songRelatedAlbum').innerHTML = ''; } queryRunning = 0; queryCount-=1; } addQuery('loadXMLDoc("/Music/related_album.asp?ID=100007695&cat=24", "showRelatedAlbum()", "Loading all song in album ...")');
  Các nhạc phẩm của nhạc sĩ Đức Miêng
     Đang tải dữ liệu...
  function showSongRelatedComposer() { var c=req.responseXML.getElementsByTagName('s').length; if(c) { var html = '', sn, si, sp, an, ap; var epsilon = 25; for(var i=0; i
  '); if(!an) html += 'Đang cập nhật'; else html += ('' + an + ''); html += '
  '; } findObj('songRelatedComposer').innerHTML = '
  Các nhạc phẩm của nhạc sĩ Đức Miêng
  ' + html + '
  '; addDivHeight(epsilon*c); } else { findObj('songRelatedComposer').innerHTML = ''; } queryRunning = 0; queryCount-=1; } addQuery('loadXMLDoc("/Music/related_composer.asp?id=100007867&cat=35", "showSongRelatedComposer()", "Loading song related Composer ...")');
  Các nhạc phẩm do trình bày:
     Đang tải dữ liệu...
  function showSongRelatedSinger() { var c=req.responseXML.getElementsByTagName('s').length; if(c) { var html = '', sn, si, sp, an, ap; var epsilon = 25; for(var i=0; i
  '); if(!an) html += 'Đang cập nhật'; else html += ('' + an + ''); html += '
  '; } findObj('songRelatedSinger').innerHTML = '
  Các nhạc phẩm do trình bày:
  ' + html + '
  '; addDivHeight(epsilon*c); } else { findObj('songRelatedSinger').innerHTML = ''; } queryRunning = 0; queryCount-=1; } addQuery('loadXMLDoc("/Music/related_singer.asp?id=&cat=35", "showSongRelatedSinger()", "Loading song related singer ...")'); function showRelatedMusicStyle() { queryRunning = 0; queryCount-=1; return false; var c=req.responseXML.getElementsByTagName('s').length; if(c) { var html = '', temp='', sn, si, sp, an, ap, jj, sin, sip; var epsilon = 25; for(var i=0; i
  '+jj+'
  ' + sn + '
  '); if(!an) html += 'Sáng tác: Đang cập nhật
  '; else html += ('Sáng tác: ' + an + '
  '); if(!sin) html += 'Thể hiện: Đang cập nhật'; else html += ('Thể hiện: ' + sin + ''); html += '
  '; } temp = '
  '; temp += '
  Bạn đã nghe chưa?
  ' + html + ''; temp += '
  '; temp += '
  '; findObj('relatedMusicAddOn').innerHTML = temp; } queryRunning = 0; queryCount-=1; } addQuery('loadXMLDoc("/Music/related_style.asp?ID=35&cat=35&top=100007680", "showRelatedMusicStyle()", "Loading song related music style ...")');

  Audition
  Rohto
  AXMobile
  AXMobile
  AXMobile
  AXMobile
  Nha khoa Tuan Van
  PNJ
  ShowAdLogoNew(2)

  Soạn tin HN 21946 gởi đến 8200 Soạn tin HN 21924 gởi đến 8200
  21946 21924
  Soạn tin HN 21934 gởi đến 8200 Soạn tin HN 21734 gởi đến 8200
  21934 21734
  Soạn tin HN 21904 gởi đến 8200 Soạn tin HN 21912 gởi đến 8200
  21904 21912
  Soạn tin HN 12212 gởi đến 8200 Soạn tin HN 12216 gởi đến 8200
  12212 12216
  Soạn tin HN 18823 gởi đến 8200 Soạn tin HN 18895 gởi đến 8200
  18823 18895
  Soạn tin HN 18887 gởi đến 8200 Soạn tin HN 18815 gởi đến 8200
  18887 18815
  Soạn tin HN 18915 gởi đến 8200 Soạn tin HN 19159 gởi đến 8200
  18915 19159
  Soạn tin HN 18903 gởi đến 8200 Soạn tin HN 19171 gởi đến 8200
  18903 19171
  Soạn tin H<a href=/></a>	</div>
	<div id=

  •• Âm nhạc cổ truyền

  •• Nhạc mới

  •• Tiểu sử nhạc sĩ

  •••• Nghệ sĩ từ trần

  •• Nghiên cứu gia VN

  •• Nhạc thiểu số

  •• Tiểu sử ca sĩ

  •• CA TRU

  •• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

  •• Nhạc Hàn Quốc

  •• Nhạc Nhựt Bổn

  •• Nhạc Trung quốc

  •• Nhạc Đông Nam Á

  •• Nhạc Mông Cổ

  •• Nhạc sắc tộc

  •• Nhạc Tuva

  •• song thanh tác giả khác

  •• song thanh TQH

  •• Giọng trị bịnh

  •••• Chakra - Yoga

  •• Ca sĩ Khoomei

  •• Nghiên cứu gia Khoomei

  •• Âm thanh học

  •• Ngôn ngữ khác

  •• Đàn Mội Hmông

  •• Tiêm ban sach và nhac cu

  •• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

  •• Trang nhà dân tôc nhac hoc

  •• Phân mêm : Phân tach bôi âm

  •• Muông

  •• Tran Quang Hai

  •• Nhac si Viêt Nam

  •• Hat dông song thanh

  •• Bach Yên

  •• VIDEO/CD trên WEB

  •• Nhạc Việt cổ truyền

  •• Đàn Môi

  •• Tiểu sử nhạc sĩ

  •• Tiểu sử

  •• Phỏng vấn báo, radio

  •• Bài viết

  Visitors: 23441032