Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tiểu sử nhạc sĩ

TUYỂN TẬP VĨNH BẢO / TUYỂN TẬP VĨNH BẢO

 http://namkyluctinh.org/a-nghethuat/vinhbao-tuyentap.html

 
TUYỂN TẬP VĨNH BẢO

   Viết và nói về Vĩnh Bảo:

  1. Nhạc sư Vĩnh Bảo nhận Huy Chương Nghệ Thuật và Văn Chương của Pháp (12/1/2009)
  2. Nghe diễn văn đáp từ của Nhạc sư Vĩnh Bảo trong ngày nhận Huy Chương tại Tòa Tổng Lãnh Sự Pháp (TP/HCM)
  3. Trần Quang Hải. Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo: 65 năm với đàn tranh
  4. Nguyễn Thuyết Phong. Nguyễn Vĩnh Bảo, bậc thầy của âm nhạc tài tử miền Nam
  5. Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo: Người được Tổng thống Pháp vinh danh
  6. Bộ Văn hóa Pháp tặng Huy chương Nghệ thuật và Văn chương (Officier des Arts et des Lettres) cho nhạc sư Vĩnh Bảo (tháng 4, 2008)
  7. Một tạp chí Hà Nội phỏng vấn nhạc sư Vĩnh Bảo (Tháng 7, 2008)
  8. Đài phát thanh SBS Úc châu phỏng vấn nhạc sư Vĩnh Bảo (Tháng 5, 2008)
  9. Đài truyền hình VN phỏng vấn nhạc sư Vĩnh Bảo (Tháng 7, 2007)

Những sáng tác của Vĩnh Bảo:


Trang NhàNhạc sư Vĩnh Bảo và cây đàn tranh

 Trich NAM KY LUC TINH

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23461033