Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tran Quang Hai

Trần Quang Hải hát 2 bài mừng lễ Giáng Sinh

Trần Quang Hải hát 2 bản mừng Giáng Sinh "We Wish You a Merry Christmas" bằng tiếng Pháp và Việt với đàn môi, và "Jingle Bells" với kỹ thuật hát đồng song thanh .

 

 

 

 

We Wish You a Merry Christmas by TRAN QUANG HAI

http://fr.youtube.com/watch?v=FKrNQGpYAqY

 

TRAN QUANG HAI sings "WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS"

http://www.dailymotion.com/tranquanghai/video/x7tn5k_tran-quang-hai-sings-we-wish-you-a_music

 

Xmas Song "We Wish You a Merry Christmas" by TRAN QUANG HAI

http://www.overtone-network.org/video/xmas-song-we-wish-you-a-merry

 

TRAN QUANG HAI sings "JINGLE BELLS" with overtones

http://www.overtone-network.org/video/tran-quang-hai-sings-jingle

 

TRAN QUANG HAI sings "JINGLE BELLS" with overtones

http://fr.youtube.com/watch?v=H8wtqR7Et3Y

 

 

TRAN QUANG HAI sings "JINGLE BELLS" with overtones

http://www.overtone-network.org/video/tran-quang-hai-sings-jingle

 

 

 

 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23341535