Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhạc thiểu số

Nguyễn Đình Lâm : Điền dã nhạc sắc tộc tỉnh Phủ Yên do Thụy Điển tài trợ

 

Tin hoạt động trong khuôn khổ tiểu dự án “Hỗ trợ văn hóa Việt Nam
sự phát triển bền vững, giai đoạn 2005 - 2009”
do quỹ Sida - Thụy Điển tài trợ

 

Từ 31/05 cho tới hết tháng 06 năm 2008, Viện Âm nhạc đã tiến hành khảo sát, sưu tầm âm nhạc dân gian và nghệ thuật biểu diễn truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Yên, trong đó tập trung vào ba tộc người: người Chăm H’roi, người Banar và người Việt, ở các huyện/thị: huyện Đồng Xuân, huyện Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa (trong khuôn khổ tiểu dự án “Hỗ trợ văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững giai đoạn 2005 - 2009” do quỹ Sida - Thụy Điển tài trợ).

Mục đích của đoàn khảo sát lần này nhằm tập trung làm nổi bật diện mạo âm nhạc dân gian và nghệ thuật biểu diễn truyền thống của ba tộc người trên: từ những hình thức âm nhạc theo vòng đời như hát Ru con, hát Giao duyên (người Chăm H’roi và người Banar), âm nhạc trong tang ma (người Việt), cho tới các hình thức  âm nhạc gắn với lao động như Hò khoan, Hò Bài chòi (người Việt)… Bên cạnh đó, đoàn còn  khai thác, lựa chọn các hình thức âm nhạc gắn với sinh hoạt tín ngưỡng như múa Tống Quái của người Chăm H’roi, trình tấu Cồng ba- Chiêng năm-Trống đôi trong sinh hoạt lễ hội của cả hai tộc người Chăm và Banar, âm nhạc trong lễ Ngư ông của các ngư dân người Việt trên địa bàn huyện Sông Cầu, và đặc biệt là loại hình nghệ thuật tổng hợp chèo Bá Trạo-một hình thức nghệ thuật tiền sân khấu truyền thống gắn với nghi lễ tín ngưỡng của ngư dân ở huyện Tuy An và thành phố Tuy Hòa.

Kết quả đạt được trong chuyến khảo sát, sưu tầm lần này là trên 30 tiết mục  cùng những ghi chép phỏng vấn liên quan tới văn hóa, phong tục tập quán, sinh hoạt âm nhạc của cả ba tộc người Chăm H’roi, người Banar và người Việt. Qua chuyến công tác của Viện Âm nhạc cũng giúp người dân địa phương thêm hiểu và trân trọng vốn âm nhạc dân gian được truyền lại từ thế hệ cha ông.

 

Nguyễn Đình Lâm

 

http://www.vnmusicology-inst.vnn.vn/vietnamese/thongtin/tin_PhuYen_7_08.htm 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23440957