Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhạc thiểu số

Hồ thị Hồng Dung : Chuyến điền dã tại tỉnh Thanh Hóa về nhạc và múa dân tộc Mường

 

Chuyến điền dã tại tỉnh Thanh Hóa
trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững,  giai đoạn 2005 - 2009” do quỹ Sida - Thụy Điển tài trợ

 

Từ giữa tháng 7 tới giữa tháng 8 năm 2008, đoàn công tác Viện Âm nhạc đã tiến hành khảo sát và sưu tầm vốn âm nhạc và múa dân gian của dân tộc Mường, Dao quần chẹt tại huyện Ngọc Lặc và dân tộc Thổ tại huyện Như Xuân thuộc tỉnh Thanh Hóa. Các cán bộ của Viện đã tiến hành nhiều cuộc điền dã tại mảnh đất giàu có về vốn văn hóa truyền thống này, nhưng đây là lần đầu tiên họ đặt chân tới hai huyện miền núi xa xôi.

Kết quả của chuyến công tác, đoàn đã tiếp cận, nghiên cứu, thu thanh, quay hình hơn 40 tiết mục âm nhạc và múa dân gian của ba dân tộc. Từ những bài hát ru, những bài hát đối đáp giao duyên trên nương rẫy, trong cuộc vui mỗi khi khách tới thăm nhà, tới những bài hát trong nghi lễ như lễ Pồn Poông (Chơi hoa) của người Mường, lễ cấp sắc, Tết nhảy của người Dao quần chẹt… Cồng là nhạc cụ đặc trưng của người Mường, chúng được sử dụng trong nhiều môi trường trình diễn khác nhau như 01 cồng lệnh trong đi săn, 01 cồng và 01 trống trong đám ma, 02 cồng và 01 trống trong lễ Pồn Poông, từ 03 tới 05 cồng và 01 trống trong đám cưới, mừng nhà mới, từ 9 cồng trở lên và thông dụng 12 cồng là biên chế của phường sắc bùa, đi hát chúc mừng năm mới gia chủ mỗi độ xuân về. Hệ thống nhạc cụ của người Dao quần chẹt không nhiều, chủ yếu được dùng hòa tấu trong nghi lễ, có thể kể tới như Dặt (kèn), Dzồ (trống), Lò (chiêng), Xẩm xé (não bạt), Mù lì (chuông). Đặc biệt, đoàn công tác đã hoàn toàn bị trinh phục bởi lối trình diễn âm nhạc điêu nghệ của phường nhạc hiếu dân tộc Thổ gồm 01 kèn, 01 trống ba dây, 01 chũm choẹ, 01 cồng. Tiếng kèn, tiếng trống giàu âm điệu, mỗi bài bản đều chứa đựng triết lý sâu sa của người Thổ thành kính dâng lên người quá cố.

Sang thế kỷ XXI, cùng sự khai thông của tuyến đường Hồ Chí Minh đã đem tới sự đi lại thuận tiện cho nhiều huyện miền núi xứ Thanh nhưng cũng làm hòa tan bản sắc văn hóa của một số dân tộc. Ngày nay, người Mường, người Dao, người Thổ dần nói tiếng Kinh, mặc quần áo người Kinh, nhà ở theo kiểu người Kinh, ngay cả những thể loại âm nhạc và múa dân gian mà đoàn sưu tầm lần này sở dĩ tồn tại bởi nằm trong môi trường sinh hoạt tín ngưỡng, gắn với đời sống tâm linh của đồng bào. Chuyến công tác của Viện Âm nhạc tại hai huyện miền núi xứ Thanh với thời gian không dài nhưng thực sự đã góp phần khơi dậy lòng tự hào vốn âm nhạc truyền thống của người dân cũng như giúp các cán bộ văn hóa ở địa phương có kế hoạch để bảo tồn và phát huy vốn văn hóa độc đáo của mỗi dân tộc theo xu hướng hòa nhập nhưng không hòa tan.

 

                                                                                                            Hồ thị Hồng Dung

http://www.vnmusicology-inst.vnn.vn/vietnamese/thongtin/tin_SidaThanhHoa_8_08.htm 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23440926