Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhac si Viêt Nam

Phạm Đức Thành đàn bầu nhạc Việt và Âu Mỹ

Phạm Đức Thành đàn bầu qua những ca khúc Vietnam, Trung Quốc và tân nhạc Âu Mỹ .Tấ cả videos này được trích từ trang nhà http://youtube.com

 

Phạm Đức Thành joue du monocorde vietnamien đàn bầu. Ces pièces sont prises au siteweb : http://youtube.com

Phạm Đức Thành's performances . All these videos are taken from http://youtube.com

.

1. SCARBOROUGH FAIR(monochord-ĐÀN BU) by Phạm Đức Thành

Monochord accompanied by a guitar

http://youtube.com/watch?v=B4eKchmNh3U

 

2. Giọt mưa thu performed by Phạm Đức Thành (monochord đàn bầu), with the accompaniment of a folk ensemble

http://youtube.com/watch?v=37qw5vNyYzE

 

3. Đàn Bầu WITH ROCK MUSIC FOKL SONG VIETNAMESE Lý Kéo Chài
Master Đàn Bầu : Phạm Đức Thành

http://youtube.com/watch?v=8mfO6JNJE9M

 

4. Chinese Music on the Đàn Bầu monochord by Phạm Đức Thành

http://youtube.com/watch?v=x1LkoG449Yc

 

5. guzheng Dan Bau duo "Evening song from fishing boat"舟唱晚

Duo Guzheng (Chinese zither 古筝) and Dan Bau (Vietnamese monocord 独弦琴) "Evening song from fishing boat" (舟唱晚) by Liu Fang (刘芳) and Pham Duc Thanh (范德成), concert live recorded by Radio-Canada (Producer: Lorraine Chalifoux) in 2004.
This piece describes the happy mood of fishermen returning home after a day's work, enjoying the beautiful landscape bathed in the twilight of sunset.
Information: http://www.philmultic.com

http://youtube.com/watch?v=9zzpoj9opRE

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23342840