Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nghệ sĩ từ trần

Để cùng tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Hưng vừa qua đời 10 tháng 5, 2008

 

Để cùng tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Hưng vừa qua đời

Mời xem video do Tuyết Mai thực hiện:
[url] http://www.youtube.com/watch?v=gXSzBAA7jkU[/url]
Bài viết đăng tại:
http://dactrung.net/baiviet/noidung.aspx?BaiID=qUzz9ifgH4IVtNXVpKwk4g%3d%3d

Xem video nhạc Trịnh Hưng:
Lối Về Xóm Nhỏ (Tommy Ngô Và Lynda Trang Đài)
http://tw.youtube.com/watch?v=29NhV3QKLyc&feature=related

Nghe nhạc Trịnh Hưng:
Lúa Mùa Duyên Thắm do Ngọc Cẩm và Nguyễn Hữu Thiết hay Như Quỳnh và Thế Sơn hát:
http://dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=jo9sqgRFeqiajTfLry0E9w%3d%3d
Tôi Yêu do Ánh Tuyết và Thái Hằng hay Vũ Anh hát:
http://dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=7TBzQ7JeMaX3NEsrNhRc4A%3d%3d
Trăng Soi Duyên Lành do Hương Lan hát:
http://dactrung.net/nhacnghe/noidung.aspx?BaiID=JgO%2bvyD8JfDxsZnh98WaQg%3d%3d

Những bản nhạc trên là những dòng nhạc quê hương có một không hai của Trịnh Hưng
Ông cũng viết tình ca
Mời nghe nhạc tình ca Trinh Hưng phổ vào thơ
Ru Em (thơ Phạm Ngọc, nhạc Trịnh Hưng) do Thùy Dương hát:
http://dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=d64yL54YI9%2fNWYMGxoQ58Q%3d%3d

Tôi nhớ ra bài hát Ru Em (thơ Phạm Ngọc nhạc Phạm Anh Dũng), cũng phổ nhạc, từ cùng một bài thơ mời mọi người cùng nghe Vân Khánh hát:
http://dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=efJ3tOjPBk%2bQh3s7knH8hw%3d%3d
 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23461099