Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tran Quang Hai

Video do Hà Phong sản xuất vào năm 1984 với Trần Quang Hải, Bạch Yến, và Minh Tâm

Đây là chương trình video ca nhạc thơ kịch do Hà Phong sản xuất vào năm 1984 tại Paris.

Ru con "Ầu Ơ " Bạch Yến trình bày

http://www.dailymotion.com/tranquanghai/video/x4qri6_berceuse-sud-vietnamienne-au-o_music

 

Dân ca miền Nam "Lý Ngựa Ô" do Bạch Yến trình bày và Trần Quang Hải gõ sinh tiền

http://www.dailymotion.com/tranquanghai/video/x4qrhn_chant-populaire-du-sud-vietnam-ly-n_music

 

Dân ca miền Bắc "Hái Hoa" do Bạch Yến và Trần Quang Hải trình bày

http://www.dailymotion.com/tranquanghai/video/x4qrh3_chant-populaire-du-vietnam-hai-hoa_music

 

Trần Quang Hải biểu diễn các loại giọng  Á châu, và hát đồng song thanh

http://www.dailymotion.com/tranquanghai/video/x4qrgp_chant-diphonique_music

 

Trần Quang Hải đàn tranh bài "Phong Xuy trịch liễu", một sáng tác của Nguyễn Tri Khương

http://www.dailymotion.com/tranquanghai/video/x4qrff_solo-de-cithare-a-16-cordes-phong-x_music

 

Trần Quang Hải độc tấu muỗng

http://www.dailymotion.com/tranquanghai/video/x4qret_solo-de-cuillers_music

 

Trần Quang Hải biểu diễn 2 loại đàn môi sắt và tre

http://www.dailymotion.com/tranquanghai/video/x4qre7_solo-de-guimbarde_music

 

Bạch Yến và Trần Quang Hải trình bày dân ca miền Bắc "Cò Lã " với đàn cò phụ đệm

http://www.dailymotion.com/tranquanghai/video/x4qrcw_co-la-chant-populaire-du-nord-vietn_music

 

Minh Tâm và 2 em bé đọc châm ngôn Việt Nam

http://www.dailymotion.com/tranquanghai/video/x4qrdk_cham-ngon-vie-t-nam_music

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23343122