Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Hat dông song thanh

Egschiglen, Mông Cổ

 Egschiglen là một ban ca sĩ chuyên về hát đồng song thanh của xứ Mông Cổ

Egschiglen (Mongolia) at Tam Tam Festival 2006 #4
Egschiglen from Mongolia live at Tam Tam Festival 2006 in Parco Valmarana -Mira - Venice.
http://www.srazz.com
(less)
Added: December 30, 2006

http://www.youtube.com/watch?v=GEKG4uyKX08 

 

 Egschiglen (Mongolia) at Tam Tam Festival 2006 #2

Egschiglen from Mongolia live at Tam Tam Festival 2006 in Parco Valmarana -Mira - Venice.
http://www.srazz.com
(less)
Added: December 30, 2006

http://www.youtube.com/watch?v=f-YaORxQGOI 

 

 RWMF Day 1 - Workshop - Mongolian Throat Singing

Amra of Egschiglen demonstating a high-pitched form of throat singing at a workshop. (less)
Added: July 10, 2006

http://www.youtube.com/watch?v=7xrh3CwXPTk

 

 

 

 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23523464