Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tran Quang Hai

Videos về Trần Quang Hải có trên Youtube.com

 Tập trung những phim videos về Trần Quang Hải trên youtube.com

 

http://tranquanghai.multiply.com/video 

 

 
[DRAFT] Tran Van Khe, Tran Quang Hai , Hai Phuong improvize rhythm
5 minutes
 
 
Tran Van Khe, Tran Quang Hai , Hai Phuong improvize rhythm
5 minutes
 
 
[DRAFT] Tran Quang Hai sings "The Hymn of Joy" with overtones
53 seconds
 
 
[DRAFT] Tran Quang Hai plays the Jew's harp and the spoons
6 minutes
 
 
[DRAFT] Improvization in the Chau Van Style
7 minutes
 
 
[DRAFT] Tran Quang Hai sings very high register
65 seconds
 
 
[DRAFT] Tran Quang Hai improvizes with the Yakut Jew's harp
108 seconds
 
 
[DRAFT] Tran Quang Hai sings "The Hymn of Joy" with overtones
53 seconds
 
 
[DRAFT] MAP 32-Tran Quang HAI-Musee de l'homme
2 minutes
 
 
[DRAFT] Tran Quang Hai improvises with kargiraa style
68 seconds
 
 
[DRAFT] Tran Quang Hai creates spectra with Jew's harp
3 minutes
 
 
[DRAFT] Tran Quang Hai sings The Hymn of Joy twice in 1 breath
77 seconds
 
 
Tran Quang Hai plays the Jew's harp and the spoons
6 minutes
 
 
[DRAFT] Tran Quang Hai's demonstration of deep voice
2 minutes
 
 
[DRAFT] Tran Quang Hai writes MINIMUM with his voice
47 seconds
 
 
[DRAFT] Tran Quang Hai - Omaggio Demetrio Stratos 16th Jun 2007
63 seconds
 
 
[DRAFT] Tran Quang Hai plays the spoons
3 minutes
 
 
[DRAFT] Steev Kindwald plays the Indian flute
61 seconds
 
 
[DRAFT] Tran Quang Hai shows 3 different spectra from the same scale
3 minutes
 
 
[DRAFT] Tran Quang Hai plays 2 Vietnamese tunes with Jew's Harp
2 minutes

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23383900