Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhạc thiểu số

Trống Đồng người Miêu (Mông), Đồng Sơn

 

Tại sao các nhà khoa học ( nhân chủng , địa chất , xã hội ,địa lý , chính trị ) lại chọn nơi Đông Sơn ( Thanh Hóa ) mà điểm mốc của nền văn minh nhân loại bị lảng quên ? Tại sao không chọn vùng đất Vân Nam ( Trung Hoa ) làm điểm hẹn của nền văn minh nhân loại ?
Chúng tôi sẽ cùng bạn mở hồ sơ bị quên lảng nầy trong số tới . Vì viết đến trống đồng Đông Sơn ( Thanh Hóa ) nên phải tiếp luôn…

_________________
   
SagantPhan


Post Reply with quote

Chúng ta xem hình trước cho vui , rồi luận đàm sau đó...
Ngày lể đầu năm , khai trống đồng....Đây bộ tộc người Miêu tại Vân nam ( Đông nam Quảng Đông ) ( tộc người Miêu gọi là Miao tribe )...Người ta rót rượu cho ướt trống trước khi khai hội trống đồng...
Tang trống hình mặt Trời , y như tang trống đồng Đông Sơn vậy....Treo trống đồng trong nhà rông ( nhà hội )Đàn bà đánh trống . Xem kỷ dùi và cây nhỏ chận trống đừng xoay và rung...


_________________
Góp từ muôn phương hướng. Tung ra vạn nẻo đường .
Cùng nhau ta chia sẻ. Kiến thức khắp mọi nơi .

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23523558