Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Du ký TQH

Bach Yen & Tran Quang Hai in Austin , USA 20 march 2004

Bach Yen and Tran Quang Hai in concert of Vietnamese Music in Austin on Saturday 20th March 2004

Beautiful pictures remind me of the concert of Vietnamese Music in Austin on Saturday 20th March 2004 . The organizers, namely Miêu Vu, Thuy Anh, Cuong, PHuoc, Mai Huong , Cam Van, Lan Anh, and others, were wonderful people . The success of the concert was acquired thanks to their tireless effort during months before the musical event . My wife, Bach Yên and I were very moved during and after the concert . The hospitality of the team, the kindness of many members of the Vietnam Culture and Science Association,section Austin, were highly appreciated . We won't forget you . We love you all . Thanks to you, American friends will discover the true picture of Vietnamese culture. Thanks to you, young American/Vietnamese children will be proud of their roots, traditions and culture .Thanks to you, the Vietnamese tradition will be well preserved overseas .
With many heartfelt thanks from Tran Quang Hai and Bach Yen 

previous pagepages 1 2 next page
IMG_4702.jpg
IMG_4702.jpg
IMG_4703.jpg
IMG_4703.jpg
IMG_4704.jpg
IMG_4704.jpg
IMG_4707.jpg
IMG_4707.jpg
CRW_4713.jpg
CRW_4713.jpg
CRW_4714.jpg
CRW_4714.jpg
CRW_4715.jpg
CRW_4715.jpg
CRW_4716.jpg
CRW_4716.jpg
CRW_4717.jpg
CRW_4717.jpg
CRW_4718.jpg
CRW_4718.jpg
CRW_4744.jpg
CRW_4744.jpg
CRW_4719.jpg
CRW_4719.jpg
previous pagepages 1 2 next page

 
     
 
CRW_4722.jpg
CRW_4722.jpg
CRW_4719.jpg
CRW_4719.jpg
CRW_4751.jpg
CRW_4751.jpg
CRW_4758.jpg
CRW_4758.jpg

CRW_4760.jpg
CRW_4760.jpg

http://www.pbase.com/viet_nguyen/concert&page=2

group2.jpg
group2.jpg

 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23341499