Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhac si Viêt Nam

Đàn Bầu (MONOCHORD) by Phạm Đúc Thành

PHẠM ĐỨC THÀNH on youtube.com

 

SCARBOROUGH FAIR(monochord-DANBAU) by Phạm Đức Thành

http://youtube.com/watch?v=B4eKchmNh3U

 

DAN BAU VIET NAM- LY KEO CHAI by Phạm Đức Thành

http://youtube.com/watch?v=8mfO6JNJE9M

 

Chinese music( DAN BAU OF VIETNAMESE ) by Phạm Đức Thành

http://youtube.com/watch?v=x1LkoG449Yc

 

DAN BAU SELF LEARNING by Phạm Đức Thành

http://youtube.com/watch?v=mqWm2_gOq18

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23341427